เจ้าของร้านสายหัว ราคาทองล่าสุด พุ่งต่อเนื่อง

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศกหว่า 70 ล้าคนต่างให้ความสนใจอีกเรื่องราวนึง ตรงนี้ต้องบอกว่า สำหรับทองทำเป็นทรัพย์สิน สิ่งของมีค่าที่เป็นสากลทั่วโลก ในส่วของการลงทุน ถ้าไม่ศึกษาและติดตามเกียวกับร าค าทอง ตรงนี้อาจท่ำให้เสียผลประโยชน์ได้ เพราะทองคำถือได้ว่า เป็นสิงที่ลงทุนและเกิดผลกำไรในระยะสั้น

ล่าสุด จากสมคมค้าทองแห่ประเทศไทย มูลค่าทองประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ได้มีการป รับขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขึ้นมาอีกในรอบแลก เวลา 9.26 น อยู่ที่ 50 บาท

โดยทองคำแท่ง 

ราค ารับซื้ อ (บาทละ) 27,800

ราค าขา ย (บาทละ) 27,900

ทองรูปพรรณ

ราค ารับซื้ อ (บาทละ) 27,303.16

ราค าขา ย (บาทละ) 28,400.00

โดยรมูลค่าทองย้อนหลัง ล่าสุดมีดังนี้

ข้อดีของการลงทุนในทองคำ

ทองคำ ใช้เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศ ทำให้ทองคำเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงระบบเศรษฐกิจโดยรวมของโลกได้

ทองคำ ป้องกันผลกระทบสภาวะ”อัตราเงินเฟ้อ”ได้

ทองคำ ป้องกันความเสี่ยงของตลาดเงิน(หุ้น)ได้ เพราะราคาทองมักจะตรงข้ามกับสินทรัพย์อื่นๆ

ทองคำ เป็นทรัพย์สินที่มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ทองคำ สร้างผลกำไรระยะสั้นได้สูง