เช็กด่ว น ราคาทอ ง วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ปรับขึ้ น อีก

สัปดาห์นี้ราคา ทอ ง กลับมาผันผว น อีกครั้ง หลังเมื่อสัปดา ห์ ที่แล้วราคา ทอ ง ร่วงลงมาติดต่อกันหลายครั้ง จนมาเมื่อวันจันท ร์ ที่ 21 มิถุนายน 2564 ที่ราคา ทอ ง ขยับขึ้น

ซึ่งตลอดทั้งวั น มีการประกาศราคาทอ ง ทั้งหมด 7 รอบ รวมราคาปรั บ ขึ้น แ รง 300 บาท ล่าสุดวันที่ 22 มิถุน า ยน 2564 ราคา ทอ ง ยังคงขยับขึ้นต่ อ เนื่อง โดยประกา ศ ราคาครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.31 น. พบปรั บ ขึ้นอีก 50 บาท

ราคา ทอ ง ล่าสุดวัน นี้

วั น ที่ 22 มิถุน า ยน 2564

ปรั บ ขึ้นแล้ว 50 บา ท

ราคาซื้อขาย ทอ ง คำในประเทศ ช นิด 96.5% วันอังคารที่ 22 มิถุน า ยน 2564 (ประกาศครั้งที่ 1)

ราคา ทอ ง รูป พ รรณ ขายออกบา ท ละ 27,250

รับซื้อ บา ท ละ 26,166.16

ราคา ทอ ง แท่ง ขายออก บา ท ละ 26,750

รับซื้อ บา ท ละ 26,650

ราคาซื้อขาย ทอ ง คำในประเทศชนิด 96.5% วันจันท ร์ ที่ 21 มิถุน า ยน 2564 (ประก าศ ครั้งที่ 7 ครั้งสุดท้าย)

ราคา ทอ ง รูป พ รรณ ขายออก บา ท ละ 27,200

รับซื้อ บา ท ละ 26,120.68

ราคา ทอ ง แท่ง ขายออก บา ท ละ 26,700

รับซื้อ บา ท ละ 26,600

ราคา ทอ ง คำ Spot เช้านี้เคลื่อ น ไหวบริเว ณ 1,785 ดอลลาร์ หลังจากราคา ทอ ง คำโคเม็กซ์ ปิ ด ตลาดเมื่อคืนที่ผ่า น มาเพิ่มขึ้น 13.9 ดอล ล าร์ สู่บริเวณ 1,782.9 ดอลลาร์ เนื่อ ง มาจากได้รับแรงหนุ น จากการอ่อนค่าของสกุลเงิน ดอล ล าร์สหรัฐ และ กา ร ร่วงลงของอัตราผล ตอบ แ ทน พัน ธ บัตร รัฐบา ล สหรัฐ

ราคาทองคําฮ่องกงเปิดตลาดเช้านี้เพิ่มขึ้น 10 ดอลลาร์ฮ่องกง สู่ระดับ 16,520 ดอลลาร์ฮ่องกง