เปิดคำสั่ง จังหวัดที่ห้าม ธนาคารทุกแห่ง ให้บริการ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่างติดตามและต้องบอกว่า เช็กด่วน ใครที่ต้องทำธุรรกรรมทางการเงินรีบเลยล่าสุด เมื่อวันที่ 22 ต.ค.2564 ในโลกออนไลน์ได้มีการเผย เอกสาร ลงนามโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เรื่อง ขอความร่วมมือให้ธนาคารทุกแห่ง ในจังหวัดพะเยา ให้บริการเฉพาะประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน CV19 โดยส่งถึงประธานชมรมธนาคารจังหวัดพะเยา

โดยระบุว่า จากที่กระทรวงสาธารณสุขให้คนไทยทุกคนได้รับวัคซีนเพื่อป้อง CV19 ตามความสมัครใจครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 70 ของประชากร ตามมติคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564

 

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2564 และคณะกรรมการติดต่อแห่งชาติได้กำหนดให้การบริหารจัดการการให้บริการวัคซีนป้องกัน CV19 ของแต่ละพื้นที่อยู่ภายใต้การดำเนินการของคณะกรรมการ ติดต่อจังหวัด และนายกรัฐมนตรีมีนโนบายเปิดประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 ซึ่ง จ.พะเยา ได้ฉีดวัคซีนป้องกัน CV19 ได้จำนวน 201,278 คน คิดเป็นร้อยละ 42.98 ณ วันที่ 19 ต.ค.64

ในการนี้ จังหวัดพะเยา จึงขอความร่วมมือท่านให้บริการเฉพาะประชาชนที่ได้รับวัคซีนป้องกันCV19มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยต้องมีเอกสารรับรองหรือ เอกสารรับรองในแอพพลิเคชันหมอพร้อม หรือ สติ๊กเกอร์ สัญลักษณ์ยืนยันการได้รับวัคซีนติดไว้บริเวณหลังบัตรประจำตัวประชาชน