ไม่ผ่านเป็นหมื่นคน ม.33 กลุ่ม16จังหวัด

เป็นเรื่องราวงที่หลายๆคนต่างให้ความสนใจ ต้องบอกว่า เช็กด่วน วันที่ 21 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าผลการโอนเงินเยียวยาให้แก่กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการ 9 กลุ่มกิจการ ที่ได้รับผลกระทบจาก โ ค วิด -1 9 ในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดงเข้ม) ว่า

เมื่อวานนี้ (20 สิงหาคม 2564) ได้โอนเงินเยียวยา 2 รายการ ดังนี้

1. จ่ายเยียวยาให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ใน 16 จังหวัด (กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง) จำนวน 249,235 ราย ปรากฎว่าโอนสำเร็จ 217,817 ราย คิดเป็น 87% และโอนไม่สำเร็จจำนวน 31,418 ราย คิดเป็น 13% ที่โอนสำเร็จคิดเป็นเงิน 544,542,500 บาท

2. จ่ายเยียวยาให้แก่นายจ้างในกลุ่ม 10 จังหวัด (กทม. นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) และกลุ่ม 3 จังหวัด (พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี และฉะเชิงเทรา) รวมกันจำนวน 16,621 ราย

ปรากฎว่าโอนสำเร็จ 16,364 ราย คิดเป็น 98.4% และโอนไม่สำเร็จจำนวน 257 คน คิดเป็น 1.6% ที่โอนสำเร็จคิดเป็นเงิน 694,446,000 บาท

การโอนเงินลูกจ้างจะรับผ่านบัญชีพร้อมเพย์ธนาคารที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน ส่วนนายจ้างบุคคลธรรมดาจะได้รับเงินโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ธนาคารที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน และนายจ้างสถานะนิติบุคคลจะได้รับผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อนิติบุคคลนายจ้างที่แจ้งไว้

สำหรับ 9 กิจการ หมายถึง 1.ก่อสร้าง 2.ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 3.ศิลปะความบันเทิงและนันทนาการ 4.กิจกรรม บริการด้านอื่น ๆ 5.การขายส่ง ปลีก ซ่อมยานยนต์ 6.การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 7.กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 8.กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ 9.ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

นายสุชาติ กล่าวว่า ผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินสำนักงานประกันสังคม (สปส.) จะส่งเลขประจำตัวประชาชนไปให้นายจ้าง เพื่อให้นายจ้างแจ้งให้ลูกจ้างที่เงินยังไม่เข้าดำเนินการผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อย เพื่อที่สำนักงานประกันสังคมจะได้โอนเงินให้ทุกวันศุกร์ต่อไป