กระทรวงต่างประเทศ ประสานฉีดไฟเซอร์ให้ชาวต่างชาติ

สำหรับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีโ รคระบาดอยู่ในไทยต่อเนื่อง ทำให้ล่าสุดกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ มีการลงทะเบียนฉีดไฟเซอร์แก่ชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทย สามารถมาฉีดได้ทุกกลุ่มอายุ และทุกจังหวัด โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ Thailandintervac.com และ Thailandintervac.com/expatriates

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช

ร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพฯ พัทยา

จัดจุดฉีดวัคซีน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียงเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน

cv-19 บรรยากาศบริเวณชั้น 6 ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทย า บีช พบว่ามีชาวต่างชาติเดินทางมารับการฉีดวัควัคซีนยี่ห้อไฟเซอร์ตามที่นัดหมาย จำนวนกว่า 800 คน

โดยชาวต่างชาติที่มารับการการฉีดวัควัคซีนต้องลงทะเบียนและได้รับข้อความยืนยันไปยังเบอร์โทรศัพท์

ก่อนที่จะนำเอกสารมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน ซึ่งฉีดวัคซีน cv-19 ให้กับชาวต่างชาติจะเปิดให้บริการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ที่ บริเวณชั้น 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทย า บีช

ที่มา 77kaoded