สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล ธ.กรุงศรี ให้ยืม 2 ล้านอนุมัติไวไม่ต้องค้ำ

สำหรับในส่วนของสถานการณ์ต่างๆในตอนนี้ต้องบอกว่าประเทศไทยของเรากำลังจะกลับมาดีขึ้นเป็นลำดับซึ่งในส่วนของตอนนี้ใกล้จะเข้าสู่ช่วงเทศการปีใหม่แล้ว ทั้งนี้สำหรับผู้ที่กำลังมองหาวงเงินซักก้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องหมุนเวียน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ตรงนี้ดีแน่นอนกับอีกหนึ่งสินเชื่อที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ดีที่สุด ของธนาคารกรุงศรี กับสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล ที่ตอนนี้เตรียมต้อนรับปี 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 กับกรุงศรีแจกทองกองเป็นล้าน

ลักษณะเด่นของสินเชื่อบุคคลออนไลน์

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือสูงสุด 2 ล้านบาท

ดอกเบี้ยลดต้น ลดดอก ทุกวงเงิน

สมัครเพียงครั้งเดียว มีวงเงินใช้ตลอดไป

รับเงินก้อนใหญ่ เลือกผ่อนจ่ายสบายตั้งแต่ 12-60 เดือน

อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับ “พนักงานที่มีรายได้ประจำ”

9.99% 3 เดือนแรก* สำหรับพนักงานที่รับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงศรี

10.99% นานสูงสุด 12 เดือนแรก* สำหรับพนักงานที่มีคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนด

12.99% นานสูงสุด 12 เดือนแรก* สำหรับเจ้าของกิจการที่มีคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนด

หมายเหตุ

การคำนวณรายได้, ภาระหนี้, การอนุมัติวงเงินสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร

อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท* สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำและสำหรับเจ้าของกิจการ

คุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

อายุ 20 – 59 ปี

รายได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

พนักงานที่มีรายได้ประจำรวมต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป

เจ้าของกิจการมีรายได้รับหรือยอดขายต่อเดือนเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไป

อายุการทำงาน/อายุกิจการนับตั้งแต่วันจดทะเบียน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และ/หรือที่ทำงาน

เอกสารประกอบการสมัคร

กรณีพนักงานที่มีรายได้ประจำ

สำเนาบัตรประชาชน

สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุเงินเดือน ตำแหน่ง และอายุงาน

สำเนาบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีที่มีรายได้อื่นๆ เพิ่มเติมจากฐานเงินเดือน ขอสำเนาบัญชีเงินฝากที่มีรายได้เข้าย้อนหลัง 6-12 เดือน)

สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารกรุงศรีที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า (เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ)

กรณีเจ้าของกิจการ

สำเนาบัตรประชาชน

หนังสือรับรองบริษัท และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นจากกระทรวงพาณิชย์ (คัดรับรองไม่เกิน 3 เดือน)

สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัวและบัญชีเจ้าของกิจการ)

ใบทะเบียนการค้า (กรณีไม่ใช่นิติบุคคลตามกฎหมาย)

สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารกรุงศรีที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า (เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ)

ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขได้จากสื่อต่างๆ ของธนาคารกรงศรี หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงศรีทุกสาขา หรือโทร 1572 หรือทางเว็ปไซค์ของธนาคาร