หมอธีระเผย ปลายเดือนคุมไม่ได้อาจหนักกว่าเดิม

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทสต้องให้ความสนใจตรงนี้ต้องบอกว่า อย่าพึ่งไว้ใจยังไง กินร้อนช้อนกลาง ใสแมกส(์เว้นระยะ 2เมตรกันด้วย วันที่ 22 ก.ย.64 รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Thira Woratanarat วิเคราะห์สถานการณ์cv-19 ความว่า สถานการณ์ของไทยเรา

เมื่อวานจำนวนติดใหม่ที่รายงาน ยังสูงเป็นอันดับ 10 ของโลก แต่หากรวม ATK จะมีจำนวนติดสูงเป็นอันดับ 7 ของโลก มากกว่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และเวียดนาม

สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น คาดว่าจะเห็นแนวโน้มที่ชัดเจนหลังพ้นปลายเดือนนี้ หากคุมไม่ได้ น่าจะมีโอกาสสูงขึ้นกว่าเดิม

หากปล่อยให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายเปิดเมืองทั้งที่สถานการณ์การติดยังมีจำนวนมาก ด้วยระบบสนับสนุนที่มีอยู่ทั้งเรื่องการตรวจคัดกรองที่จำกัด vcที่มีชนิด ปริมาณ

ความครอบคลุมที่จำกัด รวมถึงรูปแบบการใช้ชีวิต ค้าขาย บริการ ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ติดกัน ยังไม่ปลอดภัยเพียงพอ

โมเดลกล่องทรายชี้ให้เห็นแล้วว่ามีปัญหา ขนาดเป็นพื้นที่จำกัด ยังเป็นดังที่เห็น ถ้าขยายมาเมืองหลวง โอกาสที่จะแตกย่อมมีสูงมาก

ประเทศพัฒนาแล้ว ที่มีทรัพยากรต่างๆ มากมายเพียบพร้อมกว่าเรายังเอาไม่อยู่ การอ้างว่าติดแล้วรุนแรงต้องนอนรพ.น้อย

คงจะยากที่จะเป็นจริงเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์แรงกลับซ้ำในอนาคต

ประเมินไว้ล่วงหน้า ยากที่จะเอาอยู่ กลุ่มคนที่ผลักดันนโยบายดังกล่าวจำเป็นต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบที่ตามมา นโยบายในลักษณะข้างต้นส่งผลต่อชีวิตของทุกคน