เตรียมเฮกันได้เลย พรุ่งนี้ รับเพิ่มอีกคนละ 1,000

ด้วยสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ทำให้ประชาชนทุกหย่อมหญ้าได้รับผลกระทบกันเป็นจำนวนมาก เพื่อเยียวยาช่วยเหลือประชาชน รัฐบาลจึงได้ออกมาตรต่างๆ ในการแจกเเงินเยียวยาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวไทยกันทุกคน

และสืบเนื่องจากการการกระจายของ CV-19 ในรอบที่ 3 ทำให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเร่งด่วนเห็นชอบให้มีการอนุมัติงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนกันอีกครั้ง โดยการเพิ่มวงเงินเยียวสำหรับมาตรการช่วยเหลือ โครงการ เราชนะ และ ม.33เรารักกัน ให้กับประชาชน

ม.33เรารักกัน

โดยทั้งมาตรการเราชนะ และ ม.33 เรารักกัน ครม.ได้เพิ่มวงเงินเยียวย าให้ผู้ที่เคยได้สิทธิทั้งหมด โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาทต่อราย ซึ่งจะเป็นการแบ่งจ่ายเงินเยียวย าเหมือนในรอบที่ผ่านมา เป็นรายสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท ทั้งผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) และบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดสำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน

ไทม์ไลน์จ่ายเงิน ม.33 เรารักกัน เงินจะโอนเข้าทุกวันจันทร์ ได้แก่ วันจันทร์ที่ 24 พ.ค.64 และวันจันทร์ที่ 31 พ.ค.64

วิธีตรวจสอบสถานะเงินเยียวย า ม.33 เรารักกัน ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com

1.คลิกเข้าไปที่ ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ

2.กรอกข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ชื่อ-นามสกุล รวมถึงวันเดือนปีเกิด

3.คลิกที่ปุ่มตรวจสอบสถานะ

4.ระบบจะแสดงข้อมูลการจ่ายเงินเยียวย า

อย่างไรก็ตาม ในวันพรุ่งนี้ 24 พ.ค.64 กลุ่มที่ได้สิทธิ์ ม.33เรารักกันกัน เตรียมรับเงินเพิ่มงว ดแรกคนละ 1,000 บาท