ใครไปมาเช็กด่วน เปิดไทม์ไลน์ โอไมครอน

เรียกได้ว่าในส่วนของตรงนี้ ยังไงก็การด็อย่าตก กินร้อนช้อนกลางเว้นระยะห่าง 2 เมตร ถึงในส่วนของสถานการร์ต่างๆจะดีขึ้นแต่ยังไงก้อย่าเพิ่งวางใจกัน

ล่าสุด วันนี้ (22 ธ.ค.) มีรายงานว่า นพ.วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

ได้แถลงความคืบหน้าหลังพบผู้เข้าข่ายติดสายพันธุ์โอไมครอน 1 ราย เป็นชายชาวอังกฤษ อายุ 36 ปี

พบประวัติการเดินทางของชายรายนี้ มาจากลอนดอน อังกฤษได้ 4 วัน หลังจากนั้นเดินทางไปทำงาน อ.เชียงของ และเริ่มมีอาการ

ก่อนหน้านี้วันที่ 15 ธ.ค. 64 ได้ตรวจหาวิธี Antigen Test Kit หรือ ATK ด้วยตนเอง ผลตรวจพบcv เช้าวันที่ 16 ธ.ค. 64

ไปเข้ารับการรักษาที่โรงบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จากนั้นโรงบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของได้ประสานส่งตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ เชียงราย

และได้ตรวจยืนยันโดยวิธี RT-PCR ผลตรวจพบเชื้อ และได้ส่งตัวอย่างไปตรวจหาสายพันธุ์ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงราย

ผลเบื้องต้นเข้าข่ายสายพันธุ์โอมิครอน (OMICRON) จึงได้ส่งตรวจเพื่อยืนยันอีกครั้งที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งอยู่ระหว่างรอการแจ้งผลยืนยันอย่างเป็นทางการ

อย่างไรก็ตาม ผู้ติดยังมีอาการปกติ จัดอยู่ในกลุ่มสีเขียว มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 4 ราย เป็นชาวต่างชาติ 3 รายขณะนี้กักตัวที่กรุงเทพฯ พนักงานขับรถ 1 ราย

กักตัวที่จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้ง 4 ราย ได้ตรวจหาเชื้อโดยวิธี RT-PCR ผลตรวจ ไม่พบ ทั้ง 4 ราย

จากการสอบสวนพบไทม์ไลน์ผู้ติด ก่อนเดินทางมาไทย 1 วัน ได้ตรวจหาโดยวิธี RT-PCR ผลตรวจไม่พบcv