ราคาน้ำมันล่าสุด รีบไปเติมวันนี้น้ำมันลง

ในส่วนของชีวิตประจำวันของคนทั่วโลกนั้น สิ่งที่สำคัญที่ขาดไม่ได้อีกหนึ่งอย่างนอกจาก อากาศ น้ำ อาหาร  ที่คนต้องใช้ตั้งแต่เกิด้ยันจากไปนั้นก็คือเชื่อเพลิง  ทั้งนี้ในส่วนของราคาน้ำมันนั้นในวันนี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ีสำคัญไม่ว่าจะเป็นการ คมนาคม ไปถึงการเกษตรและอุสาหกรรม

ล่าสุดวันนี้ 24 พ.ย.64 เวลา 05.00 น. จากประกาศของหลายๆสถานีให้บริการน้ำมันได้มี ปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิด

โดยน้ำมันกลุ่มดีเซล ปรับลด 40 สตางค์/ลิตร ยกเว้นดีเซลพรีเมี่ยม B7 ปรับลด 20 สตางค์/ลิตร

ส่วนน้ำมันในกลุ่มเบนซินปรับลด 60 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E85 ปรับลด 40 สตางค์/ลิตร

สำหรับราคาใหม่มีดังนี้ GSH95S EVO อยู่ที่ 31.05 บาท/ลิตร

GSH91S EVO อยู่ที่ 30.78 บาท/ลิตร

GSH E20S EVO อยู่ที่ 29.54 บาท/ลิตร

GSH E85S EVO อยู่ที่ 23.69 บาท/ลิตร

Hi Diesel B20S อยู่ที่ 28.59 บาท/ลิตร

Hi Diesel S B10 อยู่ที่ 28.69 บาท/ลิตร

Hi Diesel S B7 อยู่ที่ 28.69 บาท/ลิตร

Hi Premium Diesel S B7 อยู่ที่ 34.86 บาท/ลิตรฃ

ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.).