สินเชื่อบิ๊กไบค์ กรุงศรี ให้ยืมวงเงินเต็มตามราคาประเมิน 100%

สำหรับไบค์เกอร์รุ่นใหญที่กำลังมองหาวงเงินดีๆสักก้อนในตอนนี้ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีจริงสำหรับในส่งนของตรงนี้ โดยโดนใจชาวไบค์เกอร์กันถ้วนหน้า ไม่ว่าจะเป็นสายสปอร์ต สายทัวริ่ง สายช็อปเปอร์ หรือสายเน็คเก็ด จะรุ่นไหน ซีซีเท่าไหร่ บิ๊ก ไบค์ ของคุณก็สามารถนำมาขอสินเชื่อได้ที่ คาร์ ฟอร์ แคช

คาร์ ฟอร์ แคช (โอนเล่มทะเบียน)

วงเงินสูงสุด 100% (ของราคาประเมินของบริษัทฯ)

ผ่อนสบายสูงสุด 48 งวด

อนุมัติไว

ดอกเบี้ยต่อเดือน (คงที่) เริ่มต้น 0.39% ต่อเดือน

คาร์ ฟอร์ แคช โปะ (ไม่โอนเล่มทะเบียน)

วงเงินสูงสุด 100% (ของราคาประเมินของบริษัทฯ)

ผ่อนสบายสูงสุด 48 งวด

อนุมัติไว รับเงินเร็ว ค่างวดไม่มี VAT

ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อ

ผู้สมัคร หรือผู้เช่าซื้อ บิ๊ก ไบค์ จะต้องมีอายุ 20-65 ปี ณ วันทำสัญญา

ผู้สมัคร หรือผู้เช่าซื้อ บิ๊ก ไบค์ จะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย

กรณีผู้สมัครที่เป็นชาวต่างชาติต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง หรือเอกสารอนุญาตการทำงานที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และที่มีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับบุคคลธรรมดา

บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชนจำนวน 3 ฉบับ

เอกสารแสดงรายได้อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน

สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีนำเข้าเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด

สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด

แผนที่ตั้งของที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน

สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า

สมุดคู่มือจดทะเบียนรถจักรยานยนต์

หมายเหตุ

บิ๊ก ไบค์ หมายถึง รถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่ 250 ซีซี และราคาจำหน่ายตอนเป็นรถใหม่ 100,000 บาทขึ้นไป อายุรถดังกล่าวไม่เกิน 7 ปี โดยนับจากรุ่นปี ค.ศ.ผลิต (ระหว่างรุ่นปีผลิต ค.ศ.2015 – 2021) ในหน้าเล่มทะเบียน

ณ วันที่สมัคร รถที่ต้องการสมัครสินเชื่อต้องปลอดภาระ มีเล่มทะเบียนเป็นชื่อตนเองและเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถอย่างน้อย 6 เดือน

ให้บริการสินเชื่อโดย บมจ.อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงศรีทุกสาขา หรือ กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ Call 0-2740-7400 หรือทีี่เว็ปไซค์ของทาง ธนาคาร