สินเชื่อบ้านกรุงศรี คือทางออกในทุกวิกฤต

สำหรับในช่วงสถานการณ์ตอนนี้ต้องบอกว่า หลายๆคนหลายๆหน่วยงาน หลายๆอาชีพนั้น ต่างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ รอบนี้ กันแบบทั่วหน้า

ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้า ลูกจ้างประจำลูกจ้างช่วคราวร่วมไปถึงเกษตรกร ต่างได้รับผลกระทบ ทั้งในเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนตัวรวมไปถึง ค่าใช้จ่ายหมุ่นเวียน ในแต่ๆละอาชีหรือในกิจการ

ซึ่ง ในช่วงเวลาที่ประเทศไทยของเรากำลังจะกลับมา ขอให้เรามีสติและเชื่อมั้น เราต้องผ่านกันไปได้แน่นอน  สำหรับคนที่กำลังมองหาวงเงินสักก้อน ที่เป็นสินเชื่อบ้าน ในส่วนของตรงนี้ ดีว่าแน่นอน กับสินเชื่อบ้าน สินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แ คช บ้าน คือทางออกในทุกวิกฤต ของ 1ใน5 สถาบันหลัก ผู้น้ำด้านสินเชื่อและการเงินของประเทศไทยอย่าง ธนาคาทร กรุงศรี

ซึ่งตรงนี้ กรุงศรีห่วง พราะในทุกวิกฤต การเงินคือหัวใจสำคัญ ที่จะช่วยต่อยอดให้ทั้งชีวิตส่วนตัว และธุรกิจดำเนินต่อได้อย่างไม่มีอุปสรรค เพื่อให้ทุกวิฤกตการเงินของคุณผ่อนคลายขึ้น บ้านแบบไหนก็มาเปลี่ยนเป็นเงินก้อนใหญ่ได้ กับสินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคช

โดยตอนนี้
ดอกเบี้ยต่ำสุด 4.30% ต่อปี นาน 3 ปี
ไม่มี ค่าธรร มเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน มูลค่า 3,210 บาท ตั้งแต่1 มิ.ย. 64 – 31 ส.ค. 64

ให้บ้านเป็นแรงบันดาลใจใหม่ ๆ และเปลี่ยนเป็นเงินก้อนใหญ่ง่าย ๆ สินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคช พร้อมช่วยเปลี่ยนบ้าน คอนโด ทาวน์เฮ้าส์ หรือที่อยู่อาศัยที่คุณมีให้เป็นเงินก้อนใหญ่ได้ง่าย ๆ

สำหรับหลักประกันประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม ห้องชุดพักอาศัย และอาคารพาณิชย์ มีวงเงินสินเชื่อสูงสุด 85% ของราคาประเมิน วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนเบา ๆ

สิทธิพิเศษ สำหรับผู้ใช้บัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษปีแรก 0.25%จากอัตราดอกเบี้ยปกติ

ลักษณะเด่นของบริการ

1. สำหรับท่านที่มีบ้านหรือที่อยู่อาศัยที่ปลอดภาระ

2. อัตราดอกเบี้ยต่ำ

3. อนุมัติเร็ว

4. สบาย ๆ กับการผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี (ระยะเวลาผ่อนชำระรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)
มีช่องทางการชำระเงินที่สะดวกสบายหลากหลายช่องทาง

 

เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล

1. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)

4. สำเนาทะเบียนสมรส/ หย่า/ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

5. สำเนาใบมรณบัตร และทะเบียนสมรสของคู่สมรส (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)

6. สำเนาใบประกอบวิชาชีพที่ถือไม่น้อยกว่า 2 ปี และยังไม่หมดอายุ สำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษ(ถ้ามี)

 

เอกสารแสดงรายได้
กรณีบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ

1. หนังสือรับรองการทำงาน หรือสำเนาสลิปเงินเดือน (ฉบับล่าสุด) (สำเนาสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 12 เดือน กรณีมีรายได้เป็น commission)

2. หนังสือรับรองโบนัสประจำ (ถ้ามี)

3. สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ย้อนหลัง 12 เดือน กรณีมีรายได้เป็น commission)

4. แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (50 ทวิ และ ภงด.90/91) พร้อมใบเสร็จการชำระภาษีย้อนหลัง 2 ปี

กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว

1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน / ใบทะเบียนการค้า ไม่เกิน 3 เดือน

2. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม ไม่เกิน 3 เดือน

3. สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ทั้งในนามบุคคลและกิจการ)

4. สำเนา ภ.พ.30 พร้อมใบเสร็จ (ถ้ามี)

สำเนา ภ.พ.20 (ถ้ามี)

5. สำเนาบริคณห์สนธิ ไม่เกิน 3 เดือน

เอกสารทางด้านหลักประกัน
1. สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ขนาดเท่าตัวจริงทุกหน้า)

2. ใบอนุญาตปลูกสร้าง / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง เช่น สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด.13) หรือหนังสือสัญญาให้ที่ดิน (ทด.14 )

3. สำเนาหนังสือสัญญาจำนองที่ดิน (กรณีถ้ามีสัญญาเงินกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอื่นและอยู่ระหว่างการผ่อนชำระ)

4. แผนที่ตั้งหลักประกันโดยสังเขป

5. สำเนาสัญญากู้เงินกับสถาบันการเงินเดิม

6. สำเนาใบเสร็จเงินกู้เดือนล่าสุด

สอบถามข้อมูลหรือสมัครได้ที่

ทีมสินเชื่อบ้านกรุงศรี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 1572

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขาทั่วประเทศ (ในวันทำการ)

หรือที่เว็ปไซค์ https://www.krungsri.com/th/personal/loans/home-loans/home-for-cash