เปิดจองสิทิ์แล้ว เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้ต้องบอกว่า ช่วงนี้ประเทศไทยกำลังจะผ่านพ้นไป กับ สถานการณ์ที่ผ่านมา ทั้งนี้ในส่วนของ การท่องเที่ยวที่ผ่านมานั้น้องยอมรับว่าได้รับผลกระทบแบบเต็มๆ ซึ่งในส่วนของมาตรการตรงนี้นั้นถือว่า จะกระตุ้นการท้องเที่ยวของประเทศไทยอีกครั้งนึง

ล่าสุด วันที่ 24 ก.ย.2564 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดให้ประชาชนลงทะเบียน เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 จำนวน 2 ล้านสิทธิ ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ ทั้งผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน และผู้ที่ลงทะเบียน หรือได้ใช้สิทธิแล้วก่อนหน้านี้ เพื่อทำการยืนยันตัวตนกับระบบ ระหว่างเวลา 06.00-21.00 น. และเมื่อยืนยันสิทธิแล้ว จะสามารถใช้สิทธิเป็นส่วนลดในการเดินทางท่องเที่ยวได้ถึงต้นปี 2565

 

สำหรับบุคคลที่สามารถเข้าร่วมโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน

1.มีบัตรประจำตัวประชาชนเป็นบุคคลสัญชาติไทย

2.อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

3.ประชาชนจะได้รับสิทธิเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ และใช้จ่ายในโรงแรม ร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยว ได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้น จังหวัดตามทะเบียนบ้านของผู้ใช้สิทธิ

4.ประชาชนที่เคย ลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1 และ 2 แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ สามารถใช้สิทธิที่คงเหลือต่อได้

ไทม์ไลน์ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 24 ก.ย.64 เปิดลงทะเบียนประชาชน (สำหรับผู้ไม่เคย ไม่ได้รับสิทธิในเฟส 1 และ 2) และ เปิดลงทะเบียนผู้ประกอบการใหม่ (ผู้ที่ได้ลงทะเบียน E-Form สำเร็จ ในช่วงวันที่ 21 เม.ย.-18 มิ.ย.64 ไม่ต้องลงทะเบียน) 8 ต.ค.64 เปิดให้ประชาชนจองโรงแรม/ที่พัก 15 ต.ค.64 เริ่มเข้าพัก (Check in) 23 ม.ค.65 เปิดจองโรงแรม/ที่พัก วันสุดท้าย 31 ม.ค.65 สิ้นสุดระยะเวลาเดินทาง และ Check out วันสุดท้ายในโครงการ

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1.ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

2.รอรับ SMS แจ้งผลการลงทะเบียนสำเร็จ

3.ดาวน์โหลด+ติดตั้ง และยืนยันตัวตนบนแอพพลิเคชัน เป๋าตัง ซึ่งเป็นแอพฯ หลักในการใช้จ่าย

4.จองห้องพักกับโรงแรม พร้อมชำระเงินส่วนประชาชน (ร้อยละ 60) ผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมหรือโทรสำรองห้องพักกับเจ้าหน้าที่โรงแรม หรือ Online Travel Agency (OTA) ที่เข้าร่วมโครงการ

5.ได้รับ voucher สำหรับ check-in โรงแรม

 

ขั้นตอนจองโรงแรม

1.NO NEED to register ประชาชนที่เคยลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 1 และ 2 แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

2.ประชาชน Booking จองโรงแรมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยติดต่อทางโรงแรมโดยตรง (ไม่เกิน 15 ห้อง/คืน/คน) 3.โรงแรม Booking โรงแรมตรวจสอบเงื่อนไขและตรวจสอบห้องว่างผ่านทางแอพฯ ถุงเงิน (ไม่สามารถจองโรงแรมที่อยู่จังหวัดเดียวกับทะเบียนบ้านได้)

4.Payment รับการแจ้งเตือนและชำระค่าที่พัก 60% ของที่พัก ผ่านช่องทาง G Wallet บนแอพฯเป๋าตัง

5.Payment successful รับการแจ้งเตือน การจองสำเร็จ แสดงคูปองเช็กอินที่พักบนแอพฯเป๋าตัง

6.Check in เช็กอินที่โรงแรม เมื่อถึงวันที่เข้าพัก โดยดำเนินการตามขั้นตอนคือ สแกนคิวอาร์โค้ด เช็กอินบนแอพฯเป๋าตัง สแกนหน้าบนแอพฯถุงเงิน ได้รับ e-voucher 600 บาท/คืน ณ เวลา 17.00 น. ของวัน ไม่สามารถเช็กอินโรงแรม หรือใช้จ่ายคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว กับร้านที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันกับทะเบียนบ้านได้

7.Check out เช็กเอาท์ โรงแรม ประชาชนสามารถใช้จ่ายคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว ได้ถึง 23.59 น. ของวันเช็กเอาท์