ซิโนฟาร์ม รอบเก็บตก เปิดจอง ผ่าน 2 ช่องทาง 27-28 ก.ค. 64

เรียกได้ว่าช่วงนี้ ประเทศไทยกำลังจผ้่านพ้นไปแล้วกับ cv-19 ซึ่งในส่วนของลการช่วยเหลือในภาคต่างๆทำให้เราได้รับในส่วน ของ วั คซีนดีๆเข้ามาช่วย แต่ถึงยังไงเพื่อความไม่ประมาดก่อนที่จะได้รับวัคซีนต้องดูแลสุขภาพให้ดี

ล่าสุด ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศ เปิดจอง ซิโนฟาร์ม รอบเก็บตก จำนวน ผ่าน 2 ช่องทาง เริ่ม 27-28 ก.ค. 64

จากกรณี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดให้ลงทะเบียนจอง วั ค ซี น ทางเลือก ซิโนฟาร์ม สำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 64

ล่าสุด ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกมาโพสต์แจ้งรายละเอียดการเปิดจองรอบเก็บตก ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า

จะเปิดสิทธิ์จ อ ง วั ค ซี น ทางเลือก”ซิโนฟาร์ม” สำหรับประชาชน เฉพาะกลุ่มที่ลงทะเบียนรอบแรก (18 กรกฎาคม 2564) ได้สำเร็จ แต่ยังไม่ได้เข้าจองวั ค ซี น จำนวน 48,756 ราย แต่ย้ำว่า

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะเปิดให้เข้าจองวัคซีนได้ในวันอังคารที่ 27 – 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.10 น. – เวลา 18.00 น. ผ่าน 2 ช่องทาง

1) เว็บไซด์ https://sinopharm.cra.ac.th

2) แอปพลิเคชั่น CRA SINOP ทั้งระบบ iOS และ Android

เลือกวันเข้ารับการฉีดในโรงพยาบาลที่กำหนดได้ตั้งแต่วันที่ 6-15 สิงหาคม 2564

ทั้งนี้ หากไม่เข้ามาดำเนินการวั ค ซี น และโอนเงินภายในวันที่ 29 ก.ค. 64 ระบบจะยกเลิกการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ หากยังมีความประสงค์ของวั ค ซี น ต้องทำการลงทะเบียนใหม่ครั้งหน้า

หมายเหตุ : อัตราค่าวั ค ซี นซิโนฟาร์ม 2 โดสต่อคน 1,554 บาท (โดสละ 777 บาท) โดยทุก ๆ 2 โดส ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะบริจาคสมทบครึ่งโดสให้กับผู้ด้อยโอกาส

– ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสำหรับประชาชนที่ยังไม่เคยรับวัคซีนเข็มแรก และพร้อมเข้าฉีดวั ค ซี น ได้ทันทีเท่านั้น

– ลงทะเบียนจองวัคซีนด้วยเลขที่บัตรประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติ หรือเลขที่บัตรประจำตัว คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้ และต้องตรงกับของผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนเท่านั้น ภายหลังจากชำระเงินค่าวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ทุกกรณี