ดีเซล ประกาศปรับลงเหลือลิตรละ 28บาท 4เดือน

ในส่วนของการคมนาคนข่นส่งต่างๆ รวไปถึงเกษตรกรและ อุสาหกรรม สำหรับในส่วนเชื่อเพลิงทีใช้ในเครื่องยนต์หนักนั้น ถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก ทั้งนี้ สำหรับน้ำมันดีเซลย์นั้นทุกชนิดถือว่าสำคัญอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการสูปน้ำ ปั่นไฟ และ รถบรรทุก

ล่าสุด เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลาประมาณ 12.00 น. ที่ผ่านมา นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน แถลงผลการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่มีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับลดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เหลือ 1 ชนิด คือ B7 จากปัจจุบันมี 3 ชนิด คือ B7 B10 และ B20 เป็นเวลา 4 เดือน

โดยคาดว่าจะให้เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2564 ไปจนถึง 31 มีนาคม 2565 ซึ่งหลังจากนี้จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

อย่างไรก็ตาม การปรับสูตรผสมน้ำมันดีเซลดังกล่าว จะส่งผลให้ราคาขายปลีกลดลงมาอยู่ที่ไม่เกินลิตรละ 28 บาท เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบจากปัญหาค่าครองชีพของประชาชนที่สูงขึ้นในปัจจุบัน

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังขอความร่วมมือไปยังผู้ค้าน้ำมันให้กำหนดค่าการตลาดราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกินระดับ 1.40 บาทต่อลิตรอีกด้วย