บิ๊กตู๋แจ้งแล้ว รายละเอียด คนละครึ่งรอบใหม่ คนละ3,000

ในส่วนของช่วงเวลานนี้นั้นต้องบอกว่า มมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลนั้นนอกจากช่วยประชาชนแล้วยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอีกด้วย ล่าสุด วันที่ 20 พ.ย. 64 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 39 ในหัวข้อ Connect the dots Design the future รวมพลัง สร้างสรรค์ อนาคต เพื่อเตรียมพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต

คนละครึ่ง

คนละครึ่ง

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หนี้ครัวเรือนที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายของประชาชนรวมถึงรัฐบาลควรเร่งการปลดล็อกเรื่องแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการ เช่น

นายสนั่น อังอุบลกุล

โครงการพักทรัพย์พักหนี้ รวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยมาตรการต่าง ๆ เช่น โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ที่ยังไม่มีการใช้เท่าที่ควร ต้องปรับเงื่อนไข.

นายสนั่น อังอุบลกุล

รวมถึง “โครงการคนละครึ่ง”ที่เสนอให้ขยายวงเงินอีกคนละ 3,000 บาท เพื่อให้มีเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ 90,000 ล้านบาท เป็นต้น

นายสนั่น อังอุบลกุล

สำหรับการประชุมในวันนี้มีการระดมความคิดเห็นจากเครือข่ายสภาหอการค้าทั่วประเทศ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ

โดยรวบรวมเป็นสมุดปกขาวเสนอให้นายกรัฐมนตรีและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไปซึ่งตามกำหนดการพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเดินทางมารับสมุดปกขาวที่สภาหอการค้าฯ ในวันพรุ่งนี้ด้วยตัวเอง

ล่าสุดพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวปาฐกถาพิเศษ ย้ำ รัฐบาลพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ามกลางสถานการณ์แพร่cv-19 และขอให้ทุกภาคส่วน รวมทั้งคนไทย ต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาด้วยความเข้าใจ

คาดการณ์ภายในปี 2565 เศรษฐกิจจะฟื้นตัว หากไม่มีภาวะอื่น ๆ เข้ามาแทรกซ้อน ยืนยัน พร้อมรับฟังจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา ซึ่งก่อนปาฐกถา นายกรัฐมนตรีได้ขอถอดแมส เพราะอยู่บนเวทีคนเดียว และยังได้กล่าวถึงโครงการคนละครึ่งอีกว่า ต้องประชุมกันอีกที