ลงสนั่นทั้งตลาดทอง ราคาทองล่าสุดวันนี้

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่างให้ความสนใจและออกความคิดเห็น ตรงนี้ต้องบอกว่า คนไทย กว่า 70 ล้านคนส่วนใหญ่ ส่นใจกันมา กับคำว่าร าค าท อง เพราะทอ งคำเป็นสิ่งมีค่าสากลัวโลกต่างยอมรับ และมีการเคลื่ อนไหวเกียวกับราคาทอง เหมือนกันทั่วโลก ตรงนี้ นักลงทุนเกียวกับทอง ควรต้องศึกษา เกี่ยวกับรา คาทอ ง เนื่องจากว่า ในส่วนของช่วงนี้มีการผันผวนอยู่บ่อย ถ้าไม่ติดตามอาจทำให้เกิดหารเสียผลประโยชน์ได้

ล่าสุด ราคาทอ งวันนี้อังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 ประกาศราคาครั้งที่ 1 (เปิดตลาด) เมื่อเวลา 09.28 น. ปรับลดลง 50 บาท เมื่อเทียบกับประกาศราคาซื้อขา ยครั้งสุดท้ายของวันจันทร์ ที่ทั้งวันมีการประกาศราค าทอ งทั้งหมด 4 รอบ รวมราคาป รับลดลง 50 บาท โดยตอนเปิดตลาดร าค าสามารถขึ้นแตะ 28,000 บาท

 

ราคาซื้ อข ายทอ งคำในประเทศชนิด 96.5% วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 (ประกาศครั้งที่ 1)

ราค าทอ งรูปพรรณ ข ายออกบา ทละ 28,300

รับซื้ อบาทละ 27,197.04

ราค าทอ งแท่ง ขายออกบา ทละ 27,800

รับซื้ อบา ทละ 27,700

ราคาซื้ อขา ยทองคำในประเทศชนิด 96.5% วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 (ประกาศครั้งที่ 4 ครั้งสุดท้าย)

ราค าทอ งรูปพรรณ ขา ยออกบาทละ 28,350

รับซื้อบาทละ 27,257.68

ราคาทองแท่ง ขา ยออกบา ทละ 27,850

รับซื้อบา  ทละ 27,750

5 ทางเลือกลงทุนทอง
ทางเลือกในการลงทุนทอ งคำนั้น ที่เห็นได้ทั่วไป มี 5 ทางเลือกด้วยกัน ได้แก่

1. ทอ งคำแท่ง/รูปพรรณ ผ่านหน้าร้าน ลงทุนได้ที่ ห้างทอ ง/ร้านทอ ง ตามแหล่งชุมชน ซึ่งมีทั้งทอ งรูปพรรณที่มักใช้เป็นเครื่องประดับ และท องคำแท่ง

2. ทอ งคำแท่ง/รูปพรรณ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ สะดวกมากขึ้น เมื่อซื้อทอ งแท่งและรูปพรรณผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ง่ายๆด้วยสมาร์ทโฟนตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องไปหน้าร้าน ไม่ต้องเปิดบัญชี ไม่ต้องวางหลักประกัน พร้อมบทวิเคราะห์ราคาทองคำ รวมทั้งบริการจัดส่งถึงบ้านฟรีทั่วประเทศ

3. เทรดทอ งคำแท่งผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นรูปแบบที่สะดวกสบาย เมื่อ ซื้อ-ขาย แล้วสามารถ รับ-ส่ง ทองคำจริงได้ หรือหากไม่ต้องการถือทองคำจริงก็สามารถคงการลงทุนในบัญชีออนไลน์ได้ ด้วยราคาทอ ง เรียลไทม์ทั้งทองคำแท่ง 99.99% และ 96.5% ตลอด 24 ชม.

4. องทุนทอ งสามารถเปิดบัญชีกับธนาคาร (หรือ บลจ. บล.) โดยจะได้รับเป็นสมุดบัญชี หรือเป็นบัญชีออนไลน์ ซึ่งไม่มีการถือทอ งคำจริง

5. ออมทอ งใครที่อยากได้ทองจริงๆ แต่ยังไม่มีเงินก้อนไปซื้ อท องคำแท่ง/รูปพรรณ การออมท องเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยได้ โดยเปิดบัญชีกับบริษัทที่ให้บริการเพื่อทยอยซื้อทองทุกเดือน โดยปกติขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาท เสมือนว่าเราทยอยซื้อทองน้ำหนัก 5-10 สตางค์ ทุกเดือน ไปเรื่อยๆ จนครบน้ำหนักท อง 1 บา ท ก็ขอรับเป็นท องจริงได้ โดยราคาท องจะเป็นไปตามประกาศของบริษัทที่เราไปลงทุน