สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ ให้ยืม 1 ล้านไม่ต้องค้ำ

สำหรับในช่วงนี้นั้นต้องบอกว่า เป็นช่วงที่สถานการณ์ต่า่งๆกำลังจะกลับมาดีขึ้น ซึ่งในส่วนของ สถานการร์รอบต่างๆที่ผ่านมานั้นถือได้ว่า หลายๆคนต่างได้รับผลกระทบกันอย่างมาก ทั้งนี้บางบริษัทบางกิจการถึงขนาดปิดตัวลง ทำให้หลายๆคนมีปัยหาเรื่องค่าใช้จ่าย

โดยในวินาทีนี้นั้น เป็นช่วงที่ประเทศไทยกำลังจะกลับมา ต้องบอกว่า ฟ้าหลังฝนย้อมสดใสเสมอ ในช่วงนี้ที่น้ำขึ้นให้รีบตัก สำหรับคนที่กำลังมองหาวงเงินสักก้อน เพื่อจับจ่ายใช้สอยหรือหมุนเวียน ตรงนี้ดีแน่นนอนกับสินเชื่อบัวหลวงสุขใจของ ธนาคารกรุงเทพ

เติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์กับสินเชื่อบุคคล บัวหลวงสุขใจ

1. วงเงินอนุมัติ เบิกรับเต็มจำนวน เข้าบัญชีทันใจ วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 – 1 ล้านบาท อนุมัติและรับเงินก้อนเข้าบัญชีเงินเดือนของคุณทันที

2. ชำระคืนสบายๆ สูงสุด 60 เดือน ผ่อนสบายแบบลดต้นลดดอก สูงสุด 60 เดือน เลือกระยะเวลาผ่อนชำระเองได้ และชำระคืนด้วยยอดเงินเท่าๆ กันทุกเดือน

3. สะดวกสบาย สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก คล่องตัวยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

อัตราดอกเบี้ย

ค่าธรรมเนียม

ฟรื ค่าธรรมเนียมดำเนินการ

1. ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้

2. ค่าธรรมเนียมการชำระคืนก่อนกำหนด (ปีแรก) 2% ของเงินต้นคงเหลือ

3. ค่าธรรมเนียมการขอใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อ (ย้อนหลังเกิน 3 เดือน) 200 บาทต่อฉบับ

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

1. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

2. สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) หรือหนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท (ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน)

3. บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน นับจากปัจจุบัน

4. สมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกที่เงินเดือนเข้าเพื่อโอนเงินสินเชื่อบัวหลวงสุขใจเข้าบัญชี

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
1. บุคคลสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 59 ปี
2. เป็นพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ และทำงานกับกิจการนายจ้างที่
3. ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ
4. มีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
5. มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือ โทร 1333
หรือ https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/My-Family-and-Me/Personal-Loan/Installment-Personal-Loan