สินเชื่อเพื่อพ่อค้าแม่ค้า ธ.ไทยเครดิต ให้ยืม 2 แสนไม่ต้องค้ำ

ในส่วนของช่วงเวลาน้ต้องบอกว่า ในส่วนของสถานการณ์ต่างๆในตอนนี้ประเทศไทยกำลังจะกลับมาดีขึ้นตามลำดับ แต่ก็อย่าพึ่งไว้วางใจ อะไรง่ายๆ ทั่งนี้สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบต่างๆจากสถาานการณ์ที่ผ่านมาในเรื่องค่าใช้จ่านต่างๆนี้ถือได้ว่าสำคัญจริงๆ

โดยในช่วงเวลาที่เป็นใจต่อการลงทุนแบบนี้เรียกได้ว่าช่วงเวลาที่กำลังจะกลับมานั้นสำหรับพ่อค้าแม่ค้านั้นที่กำลังมองหาวงเงินสักก้อนตรงนี้ดีแน่นแนกับสินเชื่อง ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เข้าใจความต้องการเข้าถึงเงินทุนของพ่อค้าแม่ค้า และผู้ประกอบการรายย่อย เสนอสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย “คุยง่าย ผ่อนสบาย ได้เงินเร็ว” สนับสนุนเงินทุนสูงสุด 200,000 บาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าถึงเงินทุนในระบบได้อย่างปลอดภัย

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) สนับสนุนเงินทุน

วงเงินสูงสุด 200,000 บาท

สินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Loan) ไม่มีระยะเวลาครบกำหนด แต่วงเงินจะมีการทบทวนต่ออายุหรือไม่ต่ออายุทุกปี

อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะ

คุณสมบัติผู้สมัคร

บุคคลธรรมดา

สัญชาติไทยเท่านั้น

มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี

อายุผู้กู้ที่เป็นที่เป็นเจ้าของธุรกิจต้องไม่เกิน 60 ปี

วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจเท่านั้น

ต้องมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 1 ปี

ธุรกิจต้องมีสถานประกอบการชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้

สถานที่ตั้งธุรกิจ ต้องอยู่ในตลาด ในระยะรัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาของธนาคาร

เอกสารประกอบการสมัคร

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)

เอกสารแสดงสถานภาพสมรส (ถ้ามี)

สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรก

สำเนาสัญญาเช่า (ถ้ามี)

สอบถามข้อมูลได้ที่ ธนาคารไทยเครดิตรสาขาใกล้บ้าน หรือโทนi 02 697 5454 หรืนาคาร