เช็กเลยเปิดรายละเอียด ของขวัญปีใหม่ให้ ม.33 ม.39 ม.40

สำหรับวินาที่นี้ต้องบอกว่ามาตรการต่างๆของรัฐบาลนั้นมีความหมายต่อหลายๆคนจริงๆ ล่าสุด วันที่ 24 ธ.ค. 64 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการให้กำลังใจผู้ใช้แรงงาน ผู้ประกันตน ลูกจ้าง นายจ้าง ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และประชาชนทั่วไป ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยในส่วนของกระทรวงแรงงาน

ในปีนี้ได้มอบของขวัญปีใหม่ ภายใต้เคมเปญ แรงงานอุ่นใจ ของขวัญปีใหม่ 2565 กระทรวงแรงงาน จำนวน 9 ชิ้น เพื่อมอบความสุขแก่พี่น้องผู้ใช้แรงงาน ดังนี้

1. อัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 40 ร้อยละ 60 นาน 6 เดือน มอบสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนมาตรา 40 จำนวน 10.57 ล้านคน วงเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจำนวน 1,408.56 ล้านบาท

 

2.ลดขั้นตอนอนุมัติสิทธิฟอก โดยผู้ประกันตนรายใหม่ ไม่ต้องสำรองจ่าย ผู้ประกันตนใหม่ยื่นสิทธิ์ที่สถานพยาบาลที่รักษาได้ทันทีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเฉลี่ยการใช้บริการเดือนละ 240 คน อัตราค่าใช้จ่ายเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1500 บาท

ต่อครั้ง 12 ครั้งต่อเดือนต่อคน รวมผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่ายเดือนละ 4.32 ล้านบาท สูงสุด 3 เดือน 12.96 ล้านบาท

3.สิทธิพิเศษมอบของขวัญปีใหม่ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ประกันตนที่เป็นผู้ติดเตียงทุพพลภาพทุกมาตรา (มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40)

4. ฟรี ดอกเบี้ย 0 % นาน 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ธ.ค.64-31 ส.ค.65 กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน มอบสิทธิประโยชน์แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านกว่า 6,000 คน ลดภาระในการจ่ายดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 12 เดือน

5. เพิ่ม อัตราเงินสงเคราะห์ลูกจ้าง กรณีcv สูงสุด 100 เท่า (1 มี.ค.2563 – 28 ก.พ.2565)

6. ลดขั้นตอนอนุมัติสิทธิผู้ประกันตนรายใหม่ยื่นสิทธิ์ที่สถานพยาบาลที่รักษาได้ทันทีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเฉลี่ยการใช้บริการเดือนละ 240 คน อัตราค่าใช้จ่ายเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1500 บาทต่อครั้ง 12 ครั้งต่อเดือนต่อคน รวมผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่ายเดือนละ 4.32 ล้าน

 

นอกจากนี้กระทรวงแรงงานยังมอบสิทธิพิเศษอื่นๆเพิ่มเติมดังนี้

1. ฟรี DSD Service บริการตรวจเช็ครถก่อนเดินทาง 12 รายการ (15 – 30 ธ.ค.2564) Line Office กพร.พร้อมองค์กรเครือข่ายภาครัฐ และเอกชนร่วมเดินทางไปกับคุณ บริการข้อมูลที่ตั้งจุดให้บริการผู้เดินทาง 77 จังหวัด ตลอด 24 ชั่วโมง (27 ธ.ค.2564 – 7 ม.ค.2565)

2. Online Training อบรม ฟรี ทุกที่ทุกเวลา (15 ม.ค.2564 – 31 ม.ค.2565) http://onlinetraining.dsd.go.th อาทิ การทำการ์ดอวยพรออนไลน์ ขับขี่ปลอดภัย การซ่อมบำรุงเบื้องต้นก่อนเดินทาง 10 เมนูอาหารไทยยอดนิยม เป็นต้น

3.สิทธิพิเศษ สนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานมอบสิทธิประโยชน์แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและในรัฐวิสาหกิจ จำนวน594 แห่ง 560,476 คน ดอกเบี้ยลดลงร้อยละ 2.25 ต่อปี วงเงิน 50 ล้านบาท