เห็นชอบ ต่ออายุ ออกไปอีก 2 เดือน

เป็นขอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทัุ้่งประเทศต่างให้ความสนใจและออกความคิดเห็นกันอย่างมากมาตรงนี้ต้องบอกว่า ขอให้คนไทยมี ความคิดเห็นที่ตรงกันยังไงเนรา่ต้องผ่าก้าวไปได้ล่าสุด

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีก 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน-31 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากยังมีความจำเป็นจะต้องใช้อำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต่อไป

 

นายอนุชากล่าวว่า เพื่อประโยชน์ในการบูรณาการการปฏิบัติงานและการดำเนินมาตรการที่จำเป็นในการป้องกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรด้านสาธารณสุข และการดำเนินการ อื่นๆ รวมถึงการบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชน เพื่อให้สถานการณ์ของประเทศกลับมาสู่ภาวะปกติโดยเร็ว