สินเชื่อ UOB i-Cash ให้ยืม 1,500,000 ไม่ต้องค้ำ

สำหรับในช่วงเวลาลานี้นั้นเรีกได้ว่าหลายๆคนต่างได้รับผลกระทบต่างๆจากสถานการณ์ที่ผ่านมาทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกททชน รวมไปถึงเชิงพานิชย์ต่างได้รับผลกระทบจากสถานการของ cv-19 ในหลายๆรอกบกันทั้งสิ้น

ซึ่งสำหรับผู้ที่กำลังมองหาวงเงินสักก้อนในตอนนี้นั้น ตรงนี้ดีแน่นอนกับ สินเชื่อ  UOB i-Cash ของธนาคารชั้นนำอย่า ธนาคาร UOB โดยให้ยืมสูงสุด1500000 บาท อนุมัติไวใน 3 วันไม่ต้องคำประกัน

รายะเอียด ของสินเชื่อ UOB i-Cash

1. อนุมัติวงเงินสูงสุด 1,500,000 บาท

2. ผ่อนชำระเป็นรายเดือนเท่าๆ กันทุกเดือน

3. คำนวณอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

4. เลือกระยะเวลาชำระคืน 12 – 60 เดือน

5. อนุมัติภายใน 3 วัน

6. ยกเลิกวงเงินได้ ภายใน 7 วัน ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลยูโอบี i-Cash

1. สัญชาติ: ไทย

2 .อายุผู้สมัคร: 20 – 60 ปี (รวมระยะเวลาผ่อน)

รายได้

พนักงานประจำ 15,000 บาทขึ้นไป

เจ้าของกิจการ 20,000 บาทขึ้นไป

อายุงาน

1 ปีขึ้นไป (ต้องผ่านการทดลองงาน) กรณีเปลี่ยนที่ทำงาน นับอายุงานต่อเนื่องได้

เจ้าของกิจการ 3 ปี กรณีเปลี่ยนกิจการ นับอายุกิจการต่อเนื่องได้ เฉพาะในสายธุรกิจเดียวกัน

เอกสารประกอบการพิจารณาสำหรับ : พนักงานประจำ

1. ใบสมัคร

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. เอกสารแสดงรายได้

4. สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน

เอกสารประกอบการพิจารณาสำหรับ : เจ้าของกิจการ

1. ใบสมัคร

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. สำเนาใบจดทะเบียนการค้า (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)

4. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)

5. สำเนาบัญชีธนาคาร(บัญชีส่วนตัว) ย้อนหลัง 6 เดือน

6. สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน

 

ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ

อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

พิเศษ ดอกเบี้ย 9.99% 2 เดือนแรก สำหรับพนักงานประจำ ผู้มีรายได้/เดือน ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ธนาคาร UOB ทุสาขา

หรือที่ เว็ปไซต์ https://www.uob.co.th/default/index.page