เช็กเลย เปิดวันลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4

สำหรับตรงนี้จต้องบอกว่าเตรียมตัวกันให้พร้อมเลยกับคนละครึ่ง 4 จากกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าจะเริ่มต้นโครงการหลังจบโครงการ คนละครึ่ง เฟส 3 ในสิ้นเดือนธันวาคม 2564

ทั้งนี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุว่า คนละครึ่ง เฟส 3 จะไม่มีการขยายระยะเวลาสิ้่นสุดโครงการ

จึงขอเชิญชวนประชาชนที่ยังมีสิทธิ์คงเหลือให้รีบออกมาใช้จ่ายก่อนสิ้นสุดโครงการ สิ้นเดือนธันวาคม 2564

ส่วนโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ตามที่ประชุม ครม. อนุมัติโครงการฯ จะต้องรอให้โครงการคนละครึ่งเฟส 3 สิ้นสุดลงเสียก่อน

เนื่องจากจะต้องมีการปรับปรุงระบบหรือฐานข้อมูลให้ทันสมัยมากขึ้น เช่น ร้านค้าบางรายไม่ Active ส่งผลให้ระบบไม่มีความรวดเร็ว อาจเริ่มต้นทำระบบใหม่

โดยจะต้องปิดระบบเพื่อปรับปรุง และคัดกรองการเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้แอปพลิเคชั่นให้สะดวกกับผู้ใช้งานมากขึ้น คาดว่าจะใช้เวลา 1 เดือน

ทั้งนี้ โครงการคนละครึ่งเฟส 4 คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในวันที่ 1 มี.ค.- 30 เม.ย. 65 โดยจะใช้วงเงินคงเหลือคนละครึ่งเฟส 3

ไปใช้ดำเนินการคนละครึ่งเฟส 4 ระหว่างนี้ยังคงต้องใช้เวลาปรับระบบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุ ปัจจุบันผู้ใช้สิทธิคนละครึ่งที่ใช้วงเงิน 4,500 บาท

ครบแล้วราว 7 ล้านคน เหลืออีก 20 ล้านคนที่ยังใช้ไม่หมด เท่ากับว่าจะมีเงินคงเหลืออยู่ราว 1 หมื่นล้านบาทจึงมองว่าจะนำมาใช้ต่อในโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ได้