กรุงศรีรับปีใหม่ ให้ยืม 2,000,000 พร้อมลุ้นรับทอง

ก่อนอื่นต้องกล่าวคำว่าสุขสันปีใหม่ล่วงหน้า ทั้งนี้เหลืออีกไม่กี่วันกันแล้วก้จะเข้าสูเทศกาารปีใหม่ ยังไงขอให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ทั้งนี้จากสถานการที่ผ่านมานั้นเชื่อได้ว่าหลายๆคนต่างได้รับผลกระทบในเรื่องของค่าใช้จ่ายจากสถานการณ์cvที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายส่วน ตัวหรือ ค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในกิจการ

โดยสำหรับผู้ที่กำลังมองหาวงเงินก้อนในตอนนี้นั้น ตรงนี้ดีกว่าแน่นอนกับ กับสินเชื่อของธนาคารกรุงศรี ที่ในตอนนี้มีกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ ที่พร้อมมอบทองเป็นล้านสำหรับลูกค้าในช่วงปลายปี 2564 และต้อรับปี 2565 นี้

โดดยสำหรับ ลักษณะเด่นของสินเชื่อบุคคล ออนไลน์

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือสูงสุด 2 ล้านบาท

ดอกเบี้ยลดต้น ลดดอก ทุกวงเงิน

สมัครเพียงครั้งเดียว มีวงเงินใช้ตลอดไป

รับเงินก้อนใหญ่ เลือกผ่อนจ่ายสบายตั้งแต่ 12-60 เดือน

อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับ “พนักงานที่มีรายได้ประจำ

9.99% 3 เดือนแรก* สำหรับพนักงานที่รับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงศรี

10.99% นานสูงสุด 12 เดือนแรก สำหรับพนักงานที่มีคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนด

12.99% นานสูงสุด 12 เดือนแรก  สำหรับเจ้าของกิจการที่มีคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนด

หมายเหตุ

การคำนวณรายได้, ภาระหนี้, การอนุมัติวงเงินสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร

อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท* สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำและสำหรับเจ้าของกิจการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

อายุ 20 – 59 ปี

รายได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

พนักงานที่มีรายได้ประจำรวมต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป

เจ้าของกิจการมีรายได้รับหรือยอดขายต่อเดือนเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไป

อายุการทำงาน/อายุกิจการนับตั้งแต่วันจดทะเบียน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และ/หรือที่ทำงาน

เอกสารประกอบการสมัคร

กรณีพนักงานที่มีรายได้ประจำ

สำเนาบัตรประชาชน

สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุเงินเดือน ตำแหน่ง และอายุงาน

สำเนาบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีที่มีรายได้อื่นๆ เพิ่มเติมจากฐานเงินเดือน ขอสำเนาบัญชีเงินฝากที่มีรายได้เข้าย้อนหลัง 6-12 เดือน)

สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารกรุงศรีที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า (เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ)

กรณีเจ้าของกิจการ

สำเนาบัตรประชาชน

หนังสือรับรองบริษัท และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นจากกระทรวงพาณิชย์ (คัดรับรองไม่เกิน 3 เดือน)

สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัวและบัญชีเจ้าของกิจการ)

ใบทะเบียนการค้า (กรณีไม่ใช่นิติบุคคลตามกฎหมาย)

สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารกรุงศรีที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า (เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ)

สอบถามของมูลได้ที่ ธนาคารกรุงศรีทุกสาขา หรือเว็ปไซค์ ธนาคาร หรือโทร  1572