ต้องตามให้ทัน ราคาทองล่าสุด ลงฮวบ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งโซเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า ชา่วงนี้ผันผวนบ่อยต้องตามกันให้ทั้นในช่วงที่มีเกิด ความไม่แน่นอนหรือความเสี่ยงของภาวะเศรษฐกิจหรือการเมือง แต่ในขณะเดียวกันราคาทองคำก็มีความผันผวน

ดังนั้ นการเข้าใจเรื่องความอ่อนไหวของราคาทองคำและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องสำคัญที่ท่านควรทราบก่อนจะเริ่มลงทุน

ล่าสุด มูลค่าทองวันนี้วันหยุดวิสาขบูชาพุธที่ 27 พฤษภาคม 2564 ประกาศมูลค่าครั้งที่ 1 (เปิดตลาด) เมื่อเวลา 09.27 น. ปรับ 100 บาท

มูลค่าซื้ อขา ยทอ งคำในประเทศชนิด 96.5% วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2564 (ประกาศครั้งที่ 1)

มูลค่าทอ งรูปพรรณ ขา ยออกบาทละ 28,550.00

รับซื้ อบาทละ 27,439.60

มูลค่าทอ งแท่ง ขา ยออกบาทละ 28,050

รับซื้ อบาทละ 27,950

โดยราคาทองย้อนหลังล่าสุดมีดังนี้

5 ข้อ ต้องรู้ก่อนลงทุนทองคำ

1. ราคาทองคำมีการเคลื่อนไหวไม่เหมือนสินทรัพย์ประเภทอื่น ราคาทองคำ มักจะวิ่งสวนกับทิศทางภาวะเศรษฐกิจ กล่าวคือ ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงที่ตลาดหุ้นตกต่ำ และจะเคลื่อนไหวไม่สัมพันธ์กับสินทรัพย์ประเภทอื่น เช่น หุ้น และหุ้นกู้ ทำให้ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มักถูกเลือกให้ช่วยกระจายความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพแก่พอร์ตการลงทุนหากกำหนดสัดส่วนการลงทุนในระดับที่เหมาะสม

2. ทองคำไม่ใช่สินทรัพย์ปลอดภัย นักลงทุนทั่วไปมักเข้าใจว่า ทองคำ เป็นหลุมหล บภั ย เหมาะกับการเป็นที่พักเงินในช่วงเศรษฐกิจผันผวนหรือการเมืองไม่แน่นอน แต่ในความเป็นจริงแล้วทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีความผันผวนของราคาไม่แตกต่างกับการลงทุนในหุ้นเลย เพราะราคาทองคำผันแปรตามปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ภาวะอุปสงค์อุปทาน แนวโน้มเศรษฐกิจโลก และความไม่แน่นอนทางการเมือง

3. ทองคำไม่สร้างรายได้ ถ้าหากนักลงทุนแสวงหารายได้ที่สม่ำเสมอจากการลงทุน สินทรัพย์ประเภทอื่นๆ น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าทองคำ เพราะทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด ไม่มีการจ่ายเงินปันผลหรือดอกเบี้ยเหมือนหุ้นและหุ้นกู้ แต่ให้ผลตอบแทนจากการปรั บขึ้นของราคาเท่านั้น

4. การถือครองทองคำจริง อาจไม่ใช่วิธีที่ถูกที่สุด คนไทยจำนวนไม่น้อยที่นิยมซื้อและสะสมทองคำจริง เช่น ทองรูปพรรณ หรือทองแท่ง แต่การเก็บทองคำในรูปแบบดังกล่าวจะมาพร้อมกับความไม่สะดวกสบายในการซื้อขายเพราะต้องเดินทางเพื่อไปที่ร้านเพื่อขาย หรือความเสี่ยงที่อาจเจอทองปลอมก็เป็นได้ อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเก็บทองคำไม่ว่าจะเป็น ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าตู้นิรภัย ค่าประกัน หรือค่ากําเหน็จ เป็นต้น

5. นักลงทุนสามารถลงทุนในทองได้โดยไม่ต้องซื้อทองคำจริง ปัจจุบันนี้ มีเครื่องมือทางการเงินหลากหลายที่ช่วยให้นักลงทุนเข้าถึงทองคำโดยไม่ต้องซื้ อทองคำจริง เช่น “กองทุนรวม และ ETF” ที่ช่วยให้ท่านสร้างผลตอบแทนจากการเปลี่ยนไปของราคาทองด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นที่ต่ำกว่าการลงทุนในทองคำจริง ซื้อขายสะดวก หรือ “สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Gold Futures” ที่สามารถสร้างผลตอบแทนจากราคาทองทั้งในช่วงที่ราคาปรับตัวขึ้นหรือลง อีกทั้งยังสามารถซื้อขายได้ระหว่างวัน หรือ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Products) ที่ให้ผลตอบแทนได้หลากหลายรูปแบบมากกว่าการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำ และสามารถให้ความคุ้มครองเงินต้นอีกด้วย