ผู้ปกคตรองเช็กเลย กระทรวงศึกษาธิการ ไม่เลื่อนเปิดเทอม

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งบประเทศต่างติดตามและต้องบอกว่า เด็นคือ อนาคตของชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ จากกรณีมีการส่งต่อ การเลื่อน เปิดเทอม จากมติล่าสุดของกระทรวงศึกษาธิการ ใน วันที่ 14 มิ.ย.64 เป็น 5 ก.ค.64 นั้น ล่าสุด มีรายงานว่า นางสาว ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิ ดเผ ยว่า กระทรวงศึกษาธิการยังยึดมติเดิม ที่กำหนดเปิดภาคเรียนในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ไม่มีการเลื่อนไปเป็นวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ตามที่มีรส่งต่อกัน ใน โลกออนไลน์

จากการตรวจสอบ พบว่า การเลื่อนเปิดเทอมดังกล่าวเป็นการประกาศของมหาวิทย าลัยแห่งหนึ่งทางภาคอีสาน ซึ่งสังกัดกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ที่อนญาตให้สามารถเลื่อนการเปิดเทอมแตกต่างกันออกไปแล้วแต่มหาวิทย าลัยได้

โดยทางกระทรวง อว. ได้กำหนดให้เปิดเทอมได้ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน เป็นต้นไป จึงอาจเป็นที่มาของกระแ สข่า วสร้างความสับสนให้กับประชาชนและผู้ปกครองดังกล่าว

ขอบคุณ ไอ.เอ็น.เอ็น