อาจจะต้องยุ บสภา ถ้า พ.ร.ก.เงินกู้ 5 แสนล้าน ไม่ผ่าน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศ ต่างให้ความสำคัญและ ติดตามตรงนี้้องบอกว่า อ้าวแล้วไวง ล่าสุด เมื่อเวลา 08.45 น. วันที่ 27 พ.ค. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรั ฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงร่างพ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท รัฐบาลจะส่งให้สภาผู้แทนรา ษฎรพิจารณาได้เมื่อใด ว่า ไม่ทราบ แต่คาดว่าอาจจะส่งให้สภาฯ บรรจุเข้าสู่วาระการประชุมในช่วงวันที่27-28 พ.ค.นี้ โดยสามารถพิจารณาต่อจากร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

ซึ่งวันที่จะพิจารณา ก็แล้วแต่ นายช วน หลีกภัย ประธานสภ าฯ จะกำหนด ซึ่งความจริงพ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาทมีความสำคัญ ก่อนร่างพ.ร.บ.งบประมาณ2565 ด้วยซ้ำไป เพราะในรัฐธรท รมนูญใช้คำว่า เสน อในโอกาสแรก แต่เผอิญร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2565 ได้จัดคิวไว้แล้ว และส่งวาระแล้ว ซึ่งตอนนี้เสียเวลาไปแล้ว 15 วัน ดังนั้นเมื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณ 2565 เสร็จแล้วจะพิจารณาพ.ร.ก.เงินกู้เลย ผู้สื่อข่าวถามว่าหากร่าง พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท เข้าหลัง การ พิจารณาพ.ร.บ.งบประมาณ 2565 จะถือว่าล่าช้าหรือไม่ นาย วิษ ณุ กล่าวว่า ไม่ล่าช้า

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า ทางฝ่ายค้านท้วงติงมาว่าหากพิจารณากฎ หมา ยทั้ง 2 ฉบับติดกันจะทำให้เหลือเวลาดูราย ละเอียดน้อย นายวิษณุ กล่าวว่า ก็ด้วยเ หตุผลอันนี้ หากรัฐบาลรีบส่งร่าง พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาทเล ยจะทำให้ประธานสภาฯ ลำบากใจในการบรรจุวาระการประชุม เพราะ หากส่งเร็วก็ต้องบรรจุเร็ว และเมื่อบรรจุเร็วก็จะไม่ได้ทำการบ้าน

ดังนั้นคาดว่าจะส่งไปให้สภาบรรจุในวาระถายใน 1-2 วันนี้ เมื่อขอบรรจุไปแล้วก็จะไปต่อกับร่างพ.ร.บ.งบประมาณ 2565 โดยสภาฯ จะพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณวันที่ 31 พฤษภาคม -2 มิถุนายน จากนั้นจะเป็นวันหยุด หากสะดวกและพร้อมก็พิจารณาต่อใ นวันที่ 4 มิถุนายนได้เลย แต่ถ้าไม่พร้อมก็แล้วแต่

เมื่อถามว่า คาดว่าจะใช้เวลาในการพิจารณาร่าง พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาทกี่วัน นายวิษณุ กล่าวว่า ต้องให้วิปแต่ละฝ่ายตกลงกันเอง จะกี่วันก็ไม่เป็นไร เพราะเรื่องวันรัฐบาลไม่ได้ไปตกลงอะไรทั้งนั้น ยกตัวอย่าง พ.ร.กจำนวน 2 ฉบับ คือ พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติมประมวล กฎหม ายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.2564 และ พ.ร.ก.ให้ความช่วยเหลือ และ ฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเชื้ อไวรั สโ คโรน า 2019 พ.ศ.2564 ที่จะพิจารณาในวันนี้และวันพรุ่งนี้ ก็ตกลงว่าจะพิจารณาวันละ 1 ฉบับ

และจะพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 3 วัน หากพิจา รณาไม่เสร็จสาม ารถต่อไปเป็น 4 วันก็ได้ หลังจากนั้นก็จะไปเจอกับร่างพ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ก็แล้วแต่จะกี่วัน โดยผู้ชี้แจ้งหลักคือ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพราะพ.ร.ก.ระบุว่าให้อำนาจกระทรวงการคลังเป็นผู้กู้เงิน ส่วน นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน อาจจะไปช่วยในการชี้แจงภาพรวมเศร ษฐกิจ

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า การผ่านหรือไม่ผ่านร่างพ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ถือว่ามีผลกับรัฐบาลหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ถ้าผ่านก็มีผลถ้าไม่ผ่านก็ไม่มีผล ซึ่งพ.ร.ก.ที่ผ่านไปก็มีผลบังคับใช้แล้ว เพียงแต่ว่าหากสภาฯ ไม่อนุมัติหรือไม่เห็นชอบก็แป ลว่าต้องหยุด เมื่อผู้ สื่อข่า วถามว่า หากร่าง พ.ร.ก.กู้เงินไม่ผ่านต้องยุบสภาฯ หรือไม่ ใช่ ถูก โดยธรรมเนียม ผู้สื่อข่าวถามว่า เบื้องต้นจะไม่มีปัญหาใช่หรือไม่ เพราะดูเหมือนว่าเสียง ส.ส.รั ฐบาล ยังเหนียวแน่นอยู่ นายวิษณุ กล่าวว่า ก็ไปถามฝ่ายค้านด้วยแล้วกัน