เช็กคุณสมบัติ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ในส่วนของสถานการณ์ในตอนนี้นั้นเรียกได้ว่าหลังจากสถานการณ์ในหลายๆรอบที่ผ่ามาทำให้หลายๆคนต่างๆด้รับผลกระทบกันอย่างทั่วหน้า โดยในส่วนสำหรับชั่วโมงนี้นั้นในส่วนของมาตรการต่างๆของรัฐบาลนั้นช่วยได้อย่างมาโดยเฉพาะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เนื่องจากกรณีที่ รัฐบาลเตรียมช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย พร้อมได้สั่งการให้กระทรวงการคลังทบทวนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนให้ทั่วถึง

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม มีมติเห็นชอบให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ตการ์ด แทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการใช้จ่าย

โดยจะมีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ มีการวางแผนตั้งจุดรับลงทะเบียน เนื่องจากกลุ่มผู้มีรายได้น้อยอาจไม่มีโทรศัพท์สมาร์ตโฟน และเพื่อคัดกรองบุคคลที่สมควรได้รับสวัสดิการจากรัฐเพิ่มเติมอย่างแท้จริง

ซึ่งผู้ที่ถือบัตรคนจนในปัจจุบันจะต้องมาลงทะเบียนใหม่ ในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ คือ

-ผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย

-นำรายได้ของครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาท

-นำเกณฑ์ทรัพย์สินมาใช้พิจารณา

-ใช้บัตรประชาชน แทน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

-ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนก็สามารถลงทะเบียนได้ที่จุดรับลงทะเบียน -ผู้ถือบัตรสวัสดิการเก่าต้องลงทะเบียนใหม่เพื่อทบทวนสิทธิ์ โครงการนี้ จะให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อเปิดลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง

โดยรัฐบาลมีความตั้งใจอยากให้เสร็จภายในปีนี้เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน เรียบเรียง มุมข่าว