เดือนกุมภาพันธ์ 65 มีเงินพิเศษ บัตรคนจน

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ได้รับเงินช่วยเหลือเช่นเดิม พร้อมรับเงินพิเศษโครงการเพิ่มกำลังซื้อเฟส 4 เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2565 รวม 600 บาท สามารถใช้จ่ายได้ตามรายละเอียดดังนี้

วันที่ 1 ก.พ.65

(ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

– วงเงินซื้อสินค้า 400/500 บาทต่อเดือน (เป็นวงเงินเดิม 200/300 บาท และวงเงินจากโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 200 บาท)

– ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน

– ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน ค่าโดยสารรถไฟฟ้า ขสมก./ MRT/ BTS และ ARL 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)

 

วันที่ 18 ก.พ.65

(สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

– เงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)

– เงินคืนค่าน้ำประปา 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

วันที่ 22 ก.พ.65 (สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

– เงินเพิ่มเบี้ยความ พิ ก า ร 200 บาทต่อเดือน ถึงเดือนกันยายน 2565 จากจำนวน 800 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นจำนวน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน สามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยได้เช่นเดียวกัน สำหรับโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 ครม.ได้มีมติอนุมัติ เมื่อวันที่ 24 ม.ค.ที่ผ่านมา กรอบวงเงิน 8,070.724 ล้านบาท

และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ระยะที่ 2 กรอบวงเงิน 1,351.981 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.5 ล้านคนทั่วประเทศ