ขั้นตอนยืนยันตัวตน คนละครึ่งเฟส 4 ผ่านเป๋าตัง

 

จากกรณีที่รัฐบาลเห็นชอบเตรียมช่วยโครงการ คนละครึ่งเฟส 4 เพื่อสนับสนุนวงเงินค่าอาหาร, เครื่องดื่ม, สินค้าทั่วไป, บริการนวดสปา, ทำผม, ทำเล็บ และบริการขนส่งสาธารณะ ยกเว้นสลากกินแบ่ง, เครื่องดื่ม และสินค้าหรือบริการที่กระทรวงการคลังกำหนด

ทั้งนี้ ทางภาครัฐกำหนดเงินช่วยในอัตราร้อยละ 50 คือไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 1,200 บาท ต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่เดือน ก.พ. – 30 เม.ย. 2565 ให้กับประชาชนผู้ได้รับสิทธิที่เข้าร่วมโครงการจำนวนไม่เกิน 29 ล้านคน ซึ่งการร่วมจ่ายคนละครึ่งนี้จะเป็นการช่วยเติมกำลังซื้อให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งเฟส 4

– ประชาชนที่มีสัญชาติไทย

– อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

– มีบัตรประจำตัวประชาชน

– ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 25 ม.ค. 2565

– ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2

สำหรับก่อนการใช้สิทธิครั้งแรก ผู้ได้รับสิทธิตามโครงการคนละครึ่งเฟส 4 จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนที่สาขาหรือตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) ยกเว้นผู้ที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารกรุงไทยฯ หรือผู้ที่มีแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ซึ่งผ่านการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยฯ แล้ว

วิธีการยืนยันตน เข้าร่วมแอปฯ เป๋าตัง

– ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปฯ เป๋าตัง

– เลือกคำว่า สมัครใช้และบริการ

– ยินยอมการจัดการข้อมูล ยืนยันตัวตน

– เตรียมถ่ายบัตรประชาชน

– ถ่ายบัตรประชาชน

– กรอกข้อมูลบัตรประชาชน

– กรอกข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม

– เลือกวิธีการยืนยันตัวตนด้วยแอปฯ Krungthai NEXT หรือ สแกนใบหน้า

กรณียืนยันตัวตนด้วยบัญชี Krungthai NEXT

– เข้าสู่แอปฯ Krungthai NEXT

– ระบุรหัส PIN Krungthai NEXT

– กดปุ่มดำเนินการบนแอปฯ เป๋าตัง

– กรอกรหัส OTP (OTP จะถูกส่งไปที่เบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับ Krungthai NEXT)

– ตั้งค่ารหัส PIN

– ยืนยันรหัส PIN

กรณียืนยันตัวตนด้วย การสแกนใบหน้า

– เตรียมสแกนใบหน้า

– สแกนใบหน้า (สามารถข้ามได้ หากโทรศัพท์ไม่มีกล้อง/ชำรุด)

– ตั้งค่ารหัส PIN

– ยืนยันรหัส PIN

– เปิดการใช้งานระบบสแกนใบหน้า หรือ สแกนลายนิ้วมือ

– ยอมรับเงื่อนไขการใช้งานแอปฯ เป๋าตัง (ผู้ขอใช้บริการต้องยอมรับเท่านั้น)

– ขณะระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งาน จะพบข้อความบนการ์ดว่า กำลังตรวจสอบข้อมูล

– หากลงทะเบียนสำเร็จ จะแสดงแอปฯ

อย่างไรก็ตาม กรณียืนยันตัวตนไม่ผ่าน สามารถนำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่ตู้เอทีเอ็ม ที่มีเมนู ยืนยันตัวตน ของธนาคารกรุงไทย