บ้านเรามีแล้วนะ อังกฤษแถลงพบ cv-19 สายพันธุ์ไทย⁣

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่างติดตามตรงนี้ต้องบอกว่า ตามสโลแกน ชาติไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก ยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วย

ล่าสุดวันนี้ 28 พฤษภาคม สำนักงานสาธารณสุขของอังกฤษ (Public Health England – PHE) แถลงพบ “เชื้ อโควิดสา ยพัน ธุ์ไทย” ในอังกฤษจากประชาชน 109 คน เป็นสายพันธุ์ที่พบครั้งแรกในประเทศไทย ในผู้ที่เดินทางมาจากประเทศอียิปต์

ฅ⁣โดยตั้งชื่อว่า VUI-21MAY-02 หรือ C.36.3 ซึ่ง VUI เป็นตัวย่อของศัพท์ทางวิชาการว่า Variant Under Investigation หรือ สายพันธุ์ที่อยู่ระหว่างการสอบสวน เบื้องต้นยังไม่พบว่า CV-19 สายพันธุ์ไทยทำให้เกิดอาการรุนแรงผิดปกติ หรือทำให้วั คซี นที่ใช้อยู่ลดประสิทธิภาพลง แต่อย่างไรก็ตามสาธารณสุขอังกฤษอยู่ระหว่างตร วจส อบในห้องปฏิบั ติกา ร⁣