ประกันสังคม ช่วยลูกจ้าง นายจ้าง เยียวยา 50 % เช็กเลย

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเียลจ่างออกความคิดเห็นและให้ความสำคัญกันทั้งประเทศเลยก็ว่าได้ ในส่วนของตรงนนี้ บอกเลยว่าเป็นเรื่องดี สำหรับ ลูกจ้างและนายจ้าง ซึ่ง สำหรับ สถาณการร์ปัจจุบัน ต้องยอมรับว่ามาตรการของทางรัฐบาลนั้่นช่วยได้หลายอย่างจริงๆ โดยเฉพาะช่วงนี้ หลายคนขอดรายได้ ก้สามารถช่วยได้เยอะเลย

ล่าสุด นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ ในฐานะรองโฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมมีความพร้อมในการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย

โดยคุณสมบัติ

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ส่งเงินสมทบครบ 6 เดือนใน 15 เดือน

ผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างให้หยุดงานเนื่องจากต้องกักตัว หรือหน่วยงานรัฐมีคำสั่งให้นายจ้างหยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวและลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้าง

สิทธิที่ได้รับและข้อปฏิบัติ

รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน ระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน

ลูกจ้างผู้ประกันตนไม่ต้องขึ้นทะเบียนว่างงานกับสำนักงานจัดหางาน ให้ยื่นเฉพาะคำร้องขอรับประโยชน์ทดแทน

ลูกจ้างดาวน์โหลดและกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ม สปส.2-01/7 บน www.sso.go.th

นายจ้างไม่ต้องแจ้งลาออกหรือเลิกจ้าง แต่ให้ส่งหนังสือรับรองว่าลูกจ้างไม่ได้ทำงานกี่วัน

เยียวยา 50% ช่วยลูกจ้าง-นายจ้าง

นายจ้างบันทึกข้อมูลลูกจ้าง ส่งแบบฯและหนังสือรับรอง ไปยังสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ ในที่ตั้งของสถานที่ทำงาน ส่งทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) ภายใน 3 วันทำการ

แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของลูกจ้างและหนังสือรับรองการหยุดงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานประกันสังคม ให้ดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น สอบถามได้ที่สายด่วน 1506 กด 1 ตลอด 24 ชั่วโมง

ก่อนหน้านี้ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมพร้อมด้วย นายอภิชัย อร่ามศรีรอง ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีตรวจเช็คความพร้อมการให้บริการตรวจคัดกรอง ให้กับผู้ประกันตน ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพิมลราชถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เช็กความพร้อมก่อนเปิดหน่วยบริการตรวจ เชิงรุกแก่ผู้ประกันตนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีในวันที่ 25 เมษายน -1 พฤษภาคม นี้