รัฐบาลสั่งประกาศเยียวยา ลูกจ้างรับ 2 เด้ง นายจ้าง 3 พัน

กระแสข่าวยังได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วทุกระแหงสำหรับเมื่อวันที่ 28 มิ.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมร่วมกับทีมเศรษฐกิจว่า รัฐบาลได้เตรียมงบประมาณราว 7,500 ล้านบาท เพื่อเยียวยาประชาชนในกลุ่มแรงงาน 6 จังหวัด

ได้แก่ กทม. นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ด้วยการจ่ายค่าชดเชย 50% เป็นเวลา 1 เดือน ที่ได้รับผลกระทบจากประกาศคณะกรรมการบริหารเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์ cv 19 หรือ (ศบศ.) ฉบับล่าสุด

ด้านนายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวถึงมาตรการเยียวยาธุรกิจก่อสร้าง ร้านอาหาร ในกรุงเทพฯ

และปริมณฑลที่ได้รับผลกระทบ โดยกระทรวงแรงงานจะช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมด้วยการจ่ายค่าชดเชยจากเหตุสุดวิสัยให้กับลูกจ้าง 50%

ของฐานเงินเดือน สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท และจะจ่ายเงินเพิ่มเติมให้กับลูกจ้างในระบบประกันสังคม อีก 2,000 บาท ต่อราย เนื่องจากอาจมีบางธุรกิจไม่จ่ายเงินเดือนให้ลูกจ้างในช่วง 1 เดือนนี้ หรือถูกลดเงินเดือน ทางรัฐบาลจะจ่ายเงินเพิ่มเติมดังกล่าวให้

สำหรับผู้ประกอบการนั้นรัฐบาลจะจ่ายเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม 3,000 บาท ต่อหัว ของลูกจ้างที่อยู่ในบริษัท สูงสุดไม่เกิน 200 คน เป็นเวลา 1 เดือน

นายดนุชา กล่าวอีกว่า สำหรับกรณีที่ผู้ประกอบการหรือแรงงานที่ยังไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม หากต้องการรับความช่วยเหลือจะต้องขึ้นทะเบียนเข้าระบบประกันสังคม โดยนายจ้างจะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล 3,000 บาท ส่วนลูกจ้างสัญชาติไทยจะได้รับเงินเยียวยา 2,000 บาท

ในกรณีที่ผู้ประกอบการไม่สามารถขึ้นทะเบียนในระบบประกันสังคมได้ เนื่องจากไม่มีลูกจ้าง สามารถขึ้นทะเบียนในแอพพลิเคชั่นถุงเงิน ภายใต้โครงการคนละครึ่งเฟส 3 ภายใน 1 เดือนนี้ โดยขอความร่วมมือธนาคารกรุงไทยในการตรวจสอบ

ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจในหมวดร้านอาหาร-เครื่องดื่ม ซึ่งจะได้รับเงินช่วยเหลือ 3,000 บาท เท่ากับว่าจะใช้งบประมาณจากประกันสังคม 3,500 ล้านบาท และจากรัฐบาลอีก 4,000 ล้านบาท