เช็กเลย ประกาศ เลื่อนสอบ ก.พ.64

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่าเส้นทางนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ล่าสุด เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. ออกประกาศแจ้งเลื่อนสอบก.พ. โดย ประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2564

ทั้งนี้ พร้อมแจ้งว่า สำนักงาน ก.พ. ขอเลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 จากเดิมวันที่ 20 มิ.ย. 64 และวันที่ 4 ก.ค. 64 เป็นวันที่ 22 ส.ค. 64 และวันที่ 19 ก.ย. 64 ทั้งนี้ จะประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 23 ก.ค. 64

 

ประกาศแจ้งเลื่อนสอบ ก.พ.ดังกล่าว ลงวันที่ 27 พ.ค.64 ระบุว่าด้วยสถานการณ์แพร่ ร ะ บ า ด ของ โ ค วิ ด -1 9 ซึ่งมีมาตรการควบคุมการแพร่ ร ะ บ า ด ของ เ ชื้ อ โ ร ค ที่ออกตามข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯเรื่องการห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงและมีคนจำนวนมาก รวมถึงห้ามใช้อาคารสถานที่ จึงขอเลื่อนการสอบวัดความรู้ความสามาถทั่วไป ในการสอบ ก.พ.2564 โดยจะแจ้งเวลา สถานที่สอบ ภายในวันที่ 23 ก.ค.64

ด้วยสถานการณ์การแพร่ ร ะ บ า ด ข อ ง เ ชื้ อ โ ร ค ที่ยังคงรุนแรงอยู่ในตอนนี้ ต้องมีการเลื่อนการสอบออกไปก่อน เพื่อดูสถานการณ์การ แ พ ร่ ร ะ บ า ด อาจจะเบาบางลง