ปรับขึ้นมาอีกแล้ว ราคราทองล่าสุด วันนี้

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศและคนทั่งโลก ต่างให้ความสนใจและติดตาม ตรงนี้ ต้องบอกว่า สำหรับ ทอ งคำนั้น หลายๆคน รู็จักและติดตามาเกียวกับร าคา

ทั้งนี้ ในส่วนของนักลงทุนเกียวกับทอ งคำนั้น ควรศึกษาเกียวกับองค์ประกอบหลายๆอย่างโดยเฉพาะ ในส่วนของร าคาท องคำ

ราคาทองวันนี้เสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 ประกาศราคาครั้งเดียว เมื่อเวลา 09.27 น. พุ่งขึ้น 100 บาท เมื่อเทียบกับประกาศราค าซื้ อขา ยครั้งสุดท้ายของวันศุกร์ ที่ตลอดทั้งวันมีการประกาศราค าทองทั้งหมด 2 รอบ รวมราค าปรั บลดลง 50 บาท

ราคาซื้ อข ายทองคำในประเทศชนิด 96.5% วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 (ประกาศครั้งเดียว)

ราคาทองรูปพรรณ ข ายออกบาทละ 28,600

รับซื้ อบาทละ 27,500.24

ราค าท องแท่ง ขา ยออกบาทละ 28,100

รับซื้ อบาทละ 28,000


ราคาซื้ อขา ยทองคำในประเทศชนิด 96.5% วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 (ประกาศครั้งที่ 2 ครั้งสุดท้าย)

ราคาทองรูปพรรณ ข ายออกบาทละ 28,500

รับซื้ อบาทละ 27,394.12

ราค าทอ งแท่ง ขา ยออกบาทละ 28,000

รับซื้ อบาทละ 27,900

ข้อดีของการลงทุนในทองคำ

ทอ งคำ ใช้เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศ ทำให้ทองคำเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงระบบเศรษฐกิจโดยรวมของโลกได้

ทอ งคำ ป้องกันผลกระทบสภาวะ”อัตราเงินเฟ้อ”ได้

ทอ งคำ ป้องกันความเสี่ยงของตลาดเงิน(หุ้น)ได้ เพราะราคาทองมักจะตรงข้ามกับสินทรัพย์อื่นๆ

ท องคำ เป็นทรัพย์สินที่มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ทอ งคำ สร้างผลกำไรระยะสั้นได้สูง