1 พ.ย.นี้เงินเข้้าบัตรคนจนเพิ่ม

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทสต่างติดตามและต้องบอกว่า ในส่วนของสถานการตอนนี้กำลังจะกลับมาดีขึ้นอีกครั้ง ซึ่งสำหรับ เวลานี้ในส่วนของมาตรการช่วยเหลือของทาทงรัฐบาลในบัตร สวัสดิการแห่งรัฐนั้นถือได้ว่าช่วยได้หลายๆคนในวินาทีนี้เลยจริงๆ

มีแววว่าจะได้เฮกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลังจากที่ คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ได้อนุมัติวงเงินกู้ให้กับกระทรวงการคลัง ภายใต้งบจำนวน 54,506 ล้านบาท ซึ่งมีมีโครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มกำลังซื้อระยะที่ 3 กรอบวงเงิน 8,122 ล้านบาท

สำหรับ เพื่อช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าเพิ่มเติมอีกจำนวน 300 บาทต่อคนต่อเดือน นับเป็นระยะเวลา 2 เดือน ในเดือน พ.ย. ตั้งแต่เดือนพ.ย.ถึงธ.ค. 2564 รวมเป็น 500 บาท และรวมเป็น 1,800 บาท ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวนไม่เกิน 13,537,294 คน อีกทั้งยังมีโครงการอนุมัติงบเพิ่มกำลังซื้อ ให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษอีก 1,383.8814 ล้านบาท

สำหรับ โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้า จำนวน 300 บาท/คน/เดือน ระยะเวลา 2 เดือน (เดือนพ.ย.- ธ.ค. 64) รวมเป็น 500 บาทต่อคน ในเดือน พ.ย.และธ.ค. และรวมเป็น 1,800 บาท ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือฯ จำนวนไม่เกิน 2,306,469 คน

โดยในเดือนพฤศจิกายน 2564 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับการโอนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้

1 พฤศจิกายน 2564

ซื้อสินค้า วงเงิน 200 หรือ 300 บาท โดยจะได้รับสิทธิ์ทุกเดือน

โครงการเพิ่มกำลังซื้อ จากเดิมที่ผู้ถือบัตรจะได้รับเดือนละ 200 บาท

ครม. เติมเงินเพิ่มให้อีก 300 บาท รวมเป็น 500 บาท ซึ่งผู้ถือบัตรจะได้เงินรวม 700 และ 800 บาท ระยะเวลา 2 เดือน เริ่มตั้งแต่ พ.ย. และ ธ.ค. กดเป็นเงินสดไม่ได้ นอกจากรูดซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้าแล้วสามารถรูดซื้อสินค้าที่ร้านค้าคนละครึ่ง

กลุ่มเปราะบาง ได้รับ 500 บาท

ค่าโดยสารสาธารณะวงเงิน 500 บาท ได้สิทธิส่วนลดทุกเดือน

ค่าก๊าซหุงต้มวงเงิน 55 บาท ได้ส่วนลด 3เดือนต่อครั้ง

18 พฤศจิกายน 2564

เงินคืนค่าไฟฟ้า ใช้ไม่เกิน 315 บาท ถึงเดือนกันยายน 65 กดเป็นเงินสดได้

เงินคืนค่าน้ำประปาใช้เกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท และ ต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาท เอง สามารถกด- เป็นเงินสดได้ที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย

22 พฤศจิกายน 2564

เพิ่มเงินเบี้ยคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จำนวน 200 บาท ถึงเดือนก.ย. 65 จากจำนวน 800 บาทต่อคนต่อเดือน รวมเป็นเงิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน สำหรับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ และต้องผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เท่านั้น และ สามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยได้

สำหรับเงินเยียวยาพิเศษช่วยเหลือบัตรสวัสดิการทั่วประเทศได้คนละ 200 บาท ใช้ซื้อสินค้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ร้านค้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ไปใช้สิทธิยื่นบัตรและสแกน รัฐ

จะโอนเงินเข้าบัตรให้โดยอัตโนมัติ โดยมีช่วงการจ่ายเงินในแต่ละเดือนดังนี้

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 200 บาท

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 จำนวน 200 บาท

ทั้งนี้คณะรัฐมนตรียังเพิ่มเงินให้อีก 300 บาท สำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ผู้ที่ไม่สามารถ เข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง