ขั้นตอนรับสิทธิ์ คนละครึ่ง 3 รอบแรก เงินเข้าพรุ่งนี้

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่างให้ความสนใจและติดตาม ต้องบอกว่า ในช่วงเวลาแบบนี้ไม่ว่าใคร ต่างได้รับผลกระทบในส่วนของค่าใช้จากกันทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน ตรงนี้ ต่างเจอปัญหาจาก cv-19 กันหมด

ทั้งนี้ทางรัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือมาหลายมาตรการ เพื่อบรรเทาปัญหาด้านค่าใช้จ่ายต่างๆให้ประชาชน และที่กำลังจะเริ่มอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้ก็คือคนละครึ่ง 3 นั้นเอง

พรุ่งนี้แล้วเงินเข้าวันแรก ยืนยันตัวตนก่อนพลาดสิทธิ เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 64 ที่ผ่านมา คนละครึ่งเฟส 3 สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน

myh’ouh  สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 22.00 น. ของทุกวัน จนกว่าจะครบ 31 ล้านคน ในส่วนของไทม์ไลน์เงินเข้าแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง ของโครงการ คนละครึ่งเฟส 3 มีดังนี้

โอนเงินรอบแรก 1 ก.ค. 64 จำนวน 1,500 บาท

คนละครึ่งเฟส 3 ให้สิทธิใช้จ่ายไม่เกิน 150 บาทต่อวัน (รัฐจ่าย 150 ผู้ได้สิทธิจ่าย 150) รวมวงเงิน 3,000 บาทต่อคน โดยจะแบ่งจ่าย เงินเยียวยา เป็น 2 รอบ สำหรับรอบที่ 1 จะโอนให้ในวันที่ 1 ก.ค. 64 จำนวน 1,500 บาท (เฉพาะผู้ที่ยืนยันตัวตนผ่านเรียบร้อยแล้ว)

ขณะที่คนที่ยังติดขัดเรื่อง ยืนยันตัวตน ไม่ผ่าน ก็จะต้องแก้ไขจนกว่าจะผ่าน ถึงจะเริ่มรับวงเงินสิทธิได้ โดยอาจจะได้รับเงินรอบแรกล่าช้าหลังวันที่ 1 ก.ค. 64 แต่อย่างไรก็ตาม ก็จะได้วงเงินสิทธิรอบแรกภายในเดือน ก.ค.-ก.ย. 64

โอนเงินรอบสอง 1 ต.ค. 64 จำนวน 1,500 บาท

ทั้งนี้ รวม 3,000บ.ตลอดโครงการ การแบ่งจ่ายเงินเยียวยารอบที่ 2 นั้น จะโอนวงเงินให้ในแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ได้ในช่วงเดือน ต.ค.-ธ.ค.64 จำนวน 1,500 บาท คาดว่าน่าจะเป็นวันที่ 1 ต.ค. 64 อย่างไรก็ตาม วันที่ 31 ธ.ค. 64 จะเป็นวันหมดเขตใช้สิทธิในโครงการ คนละครึ่งเฟส 3 สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3503 3516 3506 3502 3536 3515 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1122

 

4. ลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 3 ได้ 2 ช่องทาง ก่อนหน้านี้ นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าของการลงทะเบียนรับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ของประชาชนว่า จากการเปิดลงทะเบียน 4 วันแรก มีประชาชนลงทะเบียนแล้วจำนวน 27.1 ล้านคน และยังสามารถลงทะเบียนได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น. จนกว่าจะครบ 31 ล้านคน โดยผู้ที่เคยรับสิทธิโครงการของรัฐสามารถลงทะเบียนคนละครึ่งได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชัน “เป๋าตัง” สำหรับผู้ที่เคยร่วมโครงการฯ นี้ของรัฐมาก่อน และยังลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้ด้วยเช่นกัน ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com สำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการใดๆ ของรัฐมาก่อน ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ได้เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น