ชัดเจน บิ๊กตู๋พูดแล้ว ปีนี้จัดงานลอยกระทงได้ไหม

ใกล้เข้ามาแล้วกับเทศกาลลอยกระทง หลังจากห่างหายไปนาน ซึ่งตรงนี้นั้นถือได้ว่า เป็นเทศการแรกต้อนรับการเปิดประเทศของประเทศไทย ทั้งนี้ต้องบอกว่า เรากำลังจะก้าวสถานการณ์ ครั้งนี้ไป ล่าสุด น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อนุมัติให้หน่วยงานสามารถจัดงานประเพณีลอยกระทง พ.ศ.2564 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 19 พฤศจิกายน เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและส่งเสริมประเพณีลอยกระทงที่ทรงคุณค่า

โดยอาศัยหลัก COVID-Free Setting (มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร) และ Universal Preventio โดยมีแนวทางและมาตรการรณรงค์ ในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ดังนี้

1.ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยและบังคับใช้อย่างเคร่งครัด

เช่น ห้ามปล่อยโคมลอย งดเล่นดอกไม้ไฟ พลุ ประทัด รณรงค์ลอยกระทงปลอดเตรื่องดื่ม เป็นต้น

2.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวกับการจราจรทั้งทางบกและทางน้ำ ตรวจสอบความเรียบร้อยของยานพาหนะที่จะใช้รับส่งประชาชนในช่วงประเพณีลอยกระทง และ

3.ขอความร่วมมือผู้จัดงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่cv-19 ของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงวัฒนธรรม โดยการควบคุมผู้ร่วมงานไม่ให้แออัด สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา กำหนดให้เว้นระยะห่างทางสังคมในทุกกิจกรรม

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้ผู้จัดงานและหน่วยงานที่จัดงานประเพณีลอยกระทงต้องดำเนินการตามมาตรการกำกับดูแลความปลอดภัย

และมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ต้องมีจุดคัดกรองอุณหภูมิ จัดให้มีจุดลงทะเบียน ไทยชนะ ก่อนเข้าและออก จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ จัดจุดทิ้งขยะที่มีฝาปิดมิดชิด

ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสทั้งก่อนและหลังการจัดงาน และทำความสะอาดห้องสุขาทุก 1-2 ชั่วโมง

หากภายในงานมีการแสดงให้ทำความสะอาดก่อนและหลังการแสดงทุกรอบ โดยต้องตรวจความพร้อมก่อนถึงวันงาน 1 สัปดาห์ หากพบว่าไม่มีความพร้อมจะระงับไม่ให้จัดงาน