ปรับลงต่อเนื่อง ราคาทองเช้านี้

เรียกได้ว่า ช่วงนี้มีการ เปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้งจริงๆสำหรับราคาทอง ทั้งนี้ทองคำนั้นถือว่าเป็นทรัพย์สินมีค่าอย่างนึ่งที่ทั่วโลกสากลต่างยอมรับ และ สามารถแลกเปลี่ยนได้ทั่วโลก

สำหรับนักลงทุนเกียวกับทองคำนั้น สิ่งที่ต้องคำนึงถึงอันยดับแลกนั้นคือราคาทองคำนั้่นเอง ทั้งนี้ก่อนเพื่อลดความเสี่ยง และป้องกัน การขาดทุน

ล่าสุดราคาทองล่าสุดของประเทศไทย ทองคำแท่งในราคาทั้งซื้อและขายมีการปรับลงมา 50 บาท ส่วนทองรูปพรรณมีการปรับในราคาซื้อ 45 บาท และขาย 50 บาท ส่งผลให้

ทองคำแท่ง 

ทองแท่งรับซื้อ บาทละ 26,700 บาท

ทองแท่งขาย บาทละ 26,800 บาท

ทองรูปพรรณ

ทองรูปพรรณรับซื้อ บาทละ 26,227 บาท

ทองรูปพรรณขาย บาทละ 27,300 บาท

ราคาทองย้อนหลังล่าสุด 

ราคาทองย้อนหลังล่าสุด 

อนจะซื้อทองคำเราต้องสังเกตุอะไรบ้างนั้น เรามีคำแนะนำจาก สคบ. ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้ผู้บริโภคอย่างเราๆ ท่านๆ พึงต้องรู้และสังเกตุเมื่อเวลาไปซื้อทองตามร้านทองต่างๆ ซึ่งนอกจากร้านขายทองต้องติดสลากสินค้าถูกต้องและชัดเจนแล้ว เราพึงต้องรู้ 5 ข้อสำคัญต่อไปนี้

1. ร้านทองต้องแสดงราคาขายทองแท่งและทองรูปพรรณของแต่ละวันชัดเจน มีการแสดงราคารับซื้อคืน และมีการแสดงค่ากำเหน็จ ซึ่งค่ากำเหน็จอาจจะไม่ได้ติดที่หน้าร้าน แต่ติดอยู่ในถาด

2. มีป้ายบอกประเภทสินค้าชัดเจนว่าเป็นสร้อย แหวน กำไล

3. มีการระบุชัดเจนว่า มีเปอร์เซ็นต์ทองเท่าไร เช่น 96.5% หรือ 99.99% เป็นต้น

4. ที่เนื้อทองคำทุกชิ้นจะต้องมีโลโก้ของโรงงานผู้ผลิต

5. ต้องระบุน้ำหนักของทองแต่ละชิ้นให้ชัดเจน