ป้องกันเต็มตัว ระยอง สั่งปิดชายหาดทุกเเห่งของจังหวัด

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งโซเชียลและทั้ง ประเทศต่างติดตาม และให้กความสนใจกันอย่างมากมาย ต้องบอกว่า  ในช่วงนี้ต้องบอกว่า จะไปไหนมาไหนลำบากกันจริงๆ ใครหลายคนที่มีแพลนไปพักผ่อนช่วงนี้ ยืดไปก่อนนะดีที่สุด ล่าสุด เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.64 ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ออกหนังสือ มีคำสั่งโดยคณะกรรมการโร คติดต่อจังหวัดระยอง

โดย มีมติให้ ปิดชายหาดทุกแห่งของจังหวัดตั้งแต่เวลา 20.00 – 05.00 น. ของวันถัดไป ยกเว้น ผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป

โดยวันนี้ 30มิ.ย.64 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในฐานะผู้กำกับการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง เปิดเผยถึงสถานการณ์ประจำวันของ จ.ระยอง ว่า พบผู้ติด CV-19 รายใหม่เพิ่มอีก 41 ราย รวมยอดผู้ติด CV-19 ทั้งหมด 1,618 ราย กักตัวกลุ่มเสี่ย งทั้งหมด 1,761 ราย

ในส่วนเรื่องของแนวทางการเปิดการเรียนการสอนในโรงเรียน (On-Site) จ.ระยอง จะต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา ประกอบด้วย โรงเรียน ผู้นำท้องถิ่น ตัวแทนของผู้ปกครอง โดยการเรียนการสอนนั้นต้องปรับรูปแบบให้เหมาะสมตามสภาพของการแพร่ระบาดในพื้นที่

 

สำหรับการเปิดเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ให้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขอมติว่าจะเปิดหรือจะเลื่อนเปิด ส่วนโรงเรียนเอกชนให้ประชุมผู้ปกครองเพื่อฟังเสียงส่วนใหญ่ของผู้ปกครองของโรงเรียนนั้นๆ