วิธี ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่

อีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับใครที่กำลังรอคอยการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่อยู่ หลังจากที่ถูกเลื่อนมาถึง 2 ครั้ง แต่ล่าสุด เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน คลังประกาศเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต้นปี 2564 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณา เงื่อนไข ที่จะใช้ในการอ้างอิงรายได้ มีมาตรการประตุ้นเศรษฐกิจ รอจะเข้า ศบศ.เร็วๆ นี้

เงื่อนไขลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน

  1. มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป
  2. ว่างงาน หรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
  3. ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน (เงินฝากธนาคาร, สลากออมสิน, สลาก ธ.ก.ส., พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ หรือถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าว จะต้องมีรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท
  4. รายได้ต่อครัวเรือน เป็นตัวประกอบการพิจารณา
  5. ถ้ามีรถยนต์ จะถูกนำมาพิจารณา แต่ถ้ามี 2-3 คันจะไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถามีการถือบัตรเครดิต ก็จะถูกนำมาพิจารณาเช่นกัน

วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือเยียวยา และลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่กลุ่มผู้มีบัตรฯ ประมาณ 14 ล้านคน ในช่วงที่มีสถานการณ์ CD-19 ซึ่งทำให้กลุ่มผู้มีบัตรฯ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ มีรายได้ลดลงและไม่สามารถหารายได้จากแหล่งอื่นมาทดูแทนได้

ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563 วงเงินชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภค สำหรับสิทธิที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน จะได้รับเป็นประจำทุกเดือนนั้น คือ วงเงินสำหรับชำระค่าสินค้าอุปโภคและบริโภค เพื่อใช้ซื้อของใช้จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิต ซึ่งจะต้องใช้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น โดยไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้

ซึ่งตามปกติแล้วได้รับคนละ 200-300 บาทต่อเดือน ขึ้นตามหลักเกณฑ์ในแง่ของรายได้ แต่สำหรับในเดือนธันวาคม 2563 นี้ ยังอยู่ในระยะเวลาของมาตรการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จึงทำให้ผู้ถือบัตรคนจน จะได้รับเงินเพิ่มอีกคนละ 500 บาท ทำให้ผู้ที่เคยได้รับ 200 บาท จะได้เพิ่มเป็น 700 บาท และผู้ที่เคยได้รับ 300 บาท ก็จะได้รับเพิ่มเป็น 800 บาท

แบบฟอร์ม ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำนักงานเศรษฐกิจกระทรวงการคลัง เคยจัดทำแบบฟอร์มลทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ได้จัดทำไว้ก่อนหน้านี้ สามารถคลิกเข้าไปดูได้ที่ www.fpo.go.th และ ยังสามารถดาวน์โหลด เพื่อกรอกเอกสารเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นเอกสารไปยัง 4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สำนักงานเศรษฐกิจกระทรวงการคลัง,ร.ก.ส.,ออมสิน และ ธนาคารกรุงไทย