สินเชื่อส่วบุคคลเกียรตินาคิน ให้ยืม 1ล้านห้าแสน ไม่ต้องค้ำ

สำหรับช่วงนี้นั้นถือได้ว่า หลายหลายธุรกิจหลายๆกิจการนั้นกำลังจะกลับเข้ามาสู่สภาวะ ปกติกอีกครั้ง ซึ่งสำหรับในส่งนของ ช่วงนี้นั้นถือได้ว่าเป็นช่วงที่ หลายๆคนกำลังมองหาในส่วนของ วงเงินมาลงทุน หรือต่อยอดในส่วนของต่างๆ

ซึ่งในช่งที่ เมฆครึ่มกำลังจะจางไปนั้น ทั่งนี้เพื่อจับจ่ายใช้สอยและลดลดความเสี่ยงต่างในการลงทุน สำหรับคนที่กำลังมองหาวงเงินสักก้อนในตอนนี้ ดีกว่าใช้เงินเก็บในบันชีของเราอแน่นอน หากวงเงินที่จะลงทุนก้อนนั้น เป็นสินเชื่อของธนาคารเกียตินาคิน

สินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารเกียตินาคิน

ผ่อนสบาย ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติไวให้วงเงินสูง

สมัครง่าย เอกสารไม่ยุ่งยาก

ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

วงเงินอนุมัติสูงสุด 1,500,000 บาท

รับเงินทันที ภายใน 1 วัน (หลังจากพิจารณาอนุมัติ)

ผ่อนสบาย กับดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

อัตราดอกเบี้ยกลุ่มลูกค้าใหม่ และ Top Up

เงื่อนไขการคำนวณรายได้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ค่าธรรมเนียมการชำระคืนสินเชื่อก่อนกำหนด (Prepayment Fee) 2% ของยอดเงินที่จ่ายเกินกว่า 2 เท่าของค่างวดในแต่ละเดือน (เฉพาะลูกค้าที่ผ่อนชำระ ไม่ถึง 2 ปี)

คุณสมบัติและเอกสารการขอบริการ

ผู้มีรายได้ประจำ

สัญชาติไทย อายุ 20 – 60 ปี

มีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป

ผ่านการทดลองงาน และมีอายุงานปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป

มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน*

สลิปเงินเดือนตัวจริง /หนังสือรับรองรายได้ล่าสุดไม่เกิน 2 เดือน

สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน

ในการโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชี โดยต้องเป็นบัญชีของผู้ขอสินเชื่อเท่านั้นไม่สามารถใช้บัญชีของผู้อื่น หรือบัญชีที่มีชื่อร่วมกับผู้อื่นได้

 

ต้องการขอมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารเกียรตินาคินทุกสาขา หรือโทร  02165 5555

หรือที่เว๊ปไวค์ของ ธนาคาร