เคาะเงื่อนไขลงทะเบียนบัตรคนจน รอบใหม่

สำหรับในช่วงวินาทีนั้นถือได้ว่าประเทศไทยกำลังจะกลับมาดีขึ้นเป็นลำดับ และในส่วนของตรงนี้ต้องยอมรับว่า สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้น เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ ช่วยเ้หลือประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจไปในตัวเอง ล่าสุด นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง เผยความชัดเจน ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ พ.ศ. 2565 โดย อนุชา ระบุว่า นายกฯ เดินหน้าเยียวยาประชาชน แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างจริงจัง

โดยเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ คาดว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิ์ประมาณ 15 ล้านคน โดยครั้งนี้จะมีการตั้งจุดรับลงทะเบียนเพื่อเอื้อให้กับประชาชนรายได้น้อยบางกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงสมาร์ทโฟนได้ โดยจะขอสรุปเกณฑ์ไว้ดังนี้

สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

รายได้ทั้งครอบครัว รวมแล้วไม่เกิน 200,000 บาท

ไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงิน เช่น เงินฝากธนาคาร สลากออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี้ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท

ใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้

ลงทะเบียนที่จุดรับลงทะเบียนได้แม้ไม่มีโทรศัพท์มือถือ

ผู้ถือบัตรสวัสดิการเก่า ต้องลงทะเบียนใหม่

หากถือครองกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินอยู่ จะต้องเป็นบ้านหรือทาวน์เฮาส์ พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา ส่วนห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร ส่วนกรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรด้วยมีพื้นที่ได้ไม่เกิน 10 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ ไม่ใช่เพื่อการเกษตร มีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

หากสามารถใช้สิทธิและอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถรับสิทธิได้ ผมอยากสนับสนุนให้ออกมาใช้สิทธิที่รัฐบาลเตรียมวางแผนไว้ให้เป็นอย่างดีนะครับ ไม่พลาดทุกโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือ แล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน