เตือนด่วน คนละครึ่งเฟส 4 หากไม่ทำตามนี้ โดนตัดสิทธิทันที

ในส่วนของตรงนี้ต้องบอกว่าเช็กด่วน เลย จากกรณี อัพเดทล่าสุดเงื่อนไขโครงการคนละครึ่งเฟส 4 หรือ คนละครึ่งระยะที่ 4 ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติวงเงินโครงการคนละครึ่งเฟส 4 โดยโอนเงินผ่านแอปฯเป๋าตัง จำนวน 1,200 บาท ให้กับประชาชนทั้งรายเก่า และรายใหม่ เพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจจนถึงระดับฐานรากในช่วงเวลาการแพร่cv อย่างต่อเนื่อง

โดยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยทุกระดับจากการขายสินค้าและบริการ ผ่านการเพิ่มอุปสงค์การบริโภคภายในประเทศและเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของประชาชน ซึ่งรัฐจะสนับสนุนเงินในอัตราร้อยละ 50 หรือไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 1,200 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ (1 ก.พ.-30 เม.ย.)

ทั้งนี้ เงื่อนไขสำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 3 (รายเก่า) จำนวน 27.98 ล้านคน จะต้องยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ผ่านแอปฯเป๋าตัง ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2565 เป็นต้นไป

และสามารถใช้จ่ายผ่านสิทธิคนละครึ่งได้เลยในวันนี้ (วันเดียวกันกับวันยืนยันสิทธิ) ซึ่งอย่างไรก็ตามจะต้องเริ่มใช้สิทธิครั้งแรก ภายในวันที่ 28 ก.พ. 2565 เวลา 22.59 น.หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ โดยสิทธิที่เหลืออาจจะนำมาพิจารณาเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง ซึ่งหากยังประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องลงทะเบียนเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป

สำหรับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4

ประชาชนที่มีสัญชาติไทย

อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

มีบัตรประจำตัวประชาชน

ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 25 ม.ค. 2565

ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2

ช่องทางการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง เฟส 4

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือคลิกที่นี่

ลงทะเบียนผ่านแอปฯเป๋าตัง พร้อมผูก G-wallet (กดแถบโครงการคนละครึ่ง)

ไทม์ไลน์คนละครึ่งเฟส 4 สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการรายใหม่

สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิคนละครึ่งมาก่อน ไทม์ไลน์การลงทะเบียนและการใช้สิทธิคนละครึ่ง ดังนี้

10 กุมภาพันธ์ 2565 : ลงทะเบียนรับสิทธิคนละครึ่งเฟส 4 ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com (รอ sms ยืนยัน 3 วัน)

17 กุมภาพันธ์ 2565: สามารถใช้จ่ายเงินในสิทธิผ่านแอปฯเป๋าตัง

28 กุมภาพันธ์ 2565 : ต้องใช้สิทธิครั้งแรกภายใน เวลา 22.59 น.

30 เมษายน 2565 : สิ้นสุดโครงการคนละครึ่งเฟส 4