สัญญาณดี ปรับแน่ค่าแรงขั้นต่ำ

ในเมื่อค่าครองชีพที่สูง ค่าใช้จ่ายต่างๆก็สูงขึ้นยกเว้นแค่ค่าจ้างที่ยังเท่าเดิม ซึ่งเรียกว่าเป็นปัญหาระดับประเทศที่รอรัฐบาลแก้ไข

ซึ่งเมื่อ วันที่ 28 ม.ค.ที่ผ่านมาเพจ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี – PMOC ได้ออกมารายงานว่าจากที่คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยได้เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อหารือเรื่องความคืบหน้าการขอปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำมีข้อสรุปประเด็นการเข้าพบ รมว.กระทรวงแรงงาน เกี่ยวกับการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ มีดังนี้

    1. เรื่องค่าจ้างขั้นต่ำมีการยืนยันว่าปรับแน่ แต่ตัวเลขจะเป็น 492 บาทตามที่ คสรท. เสนอหรือไม่นั้น หรือเป็นเท่าไหร่ยังตอบไม่ได้ แต่จะเร่งให้เร็วที่สุด
    2. สำหรับเรื่องการทำให้ค่าจ้างขั้นต่ำเท่ากันทั้งประเทศ จะพยายามไปหาแนวทางให้ แล้วจะมีการสั่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการเรื่องโครงสร้างค่าจ้าง เพื่อจะได้เลิกถกเถียงเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำ แต่ค่าจ้างขั้นต่ำเป็นค่าจ้างแรกเข้า จากนั้นจะปรับขึ้นโดยอัตโนมัติทุกปี
    3. จะสั่งการให้ข้าราชการหาตัวเลขลูกจ้างในภาคราชการทุกกระทรวงทั่วประเทศ ว่ามีจำนวนเท่าไหร่ เพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลให้มีค่าจ้างที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งลูกจ้างภาครัฐเกือบทั้งหมดเป็นลูกจ้างชั่วคราว เหมางาน แต่ได้ค่าจ้างต่ำ ไม่มีสวัสดิการใด ๆ
    4. เรื่องการเบิกจ่ายเงินลาคลอดบุตรที่คณะรัฐมนตร (ครม.) มีมติเพิ่มขึ้นจาก 90 วัน เป็น 98 วันนั้น ตอนนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงนามในการแก้ไขกฎหมายประกันสังคมแล้ว และส่งให้ ครม.พิจารณาในสัปดาห์หน้า และจะเสนอต่อรัฐสภาเพื่อประกาศบังคับใช้ต่อไป

โดยสาระคือ สำนักงานประกันสังคมจ่าย 4 วัน นายจ้างจ่าย 4 วัน ส่วนการให้สามีลาช่วยภรรยาเลี้ยงดูบุตร 15 วันนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานขอเวลาไปศึกษา

ทั้งนี้ ขอชื่นชมท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องผู้ใช้แรงงานจากผลกระทบcv ในช่วงที่ผ่านมา และในวันนี้ที่ต้อนรับและได้เปิดโอกาสให้คณะคสรท.

และ สรส. เข้าพบ เพื่อรับฟังสภาพปัญหาเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความช่วยเหลือตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อให้แรงงานได้รับความคุ้มครองที่พึงจะได้รับ