อาชีพเดียวเท่านั้น ได้เงินเยียวยา 3 เดือน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตาม และต้องบอกว่า ยินดีด้วย เพราะว่า หลังจากสถานการณ์ที่ ผ่านมาทำให้หลายๆคนนั้น ได้รับผลกระทบกันทั่วหน้า

ตรงนี้ทางรัฐบาลได้ออกมาตรการหลายอย่างเพื่อช่วยเหลือประชาชน เพราะว่า มีคนได้รับผลกระทบกันมาก

ล่าสุด เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติโครงการค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชยและเสี่ยงภัย สำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม cv ในชุมชน ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการจ่ายค่าทดแทนเสี่ยงภัยให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ระยะเวลาการจ่าย 3 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน 2564 ในกรอบวงเงินไม่เกิน 1575.45 ล้านบาท

พร้อมทั้งเห็นควรให้กระทรวงสาธารณสุข เร่งพิจารณาฉีดวัคซีน ให้ครอบคลุม อสม. และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ทุกราย เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ด้วย

อย่างไรก็ตาม จะมีการหารือเรื่องจำนวนเงินที่จะจ่ายให้กับ อสม. ต่อไป ว่าจะให้จำนวนเท่าไรและให้ผ่านช่องทางไหน

ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา