เช็กเลย เปิดรายละเอียด เราชนะรอบ 2 รับเงินเข้า 7,000 รวด

ต้องบอกว่าหลังจากสถาณการณ์รอบที่ 2 ที่ผ่านมาไม่ว่าใครก็ได้รับผลกระทบกันแบบทั่วหน้า ทั้งพ่อค้าแม่ค้า หรือ เกษตรกร ตรงนี้ได้รับผลกระทบกันเยอะ

ทั้งนี้ทางด้านการช่วยเหลือของรัฐบาลได้มีการออกมา ตรการหลายอย่างเพื่อช่วยเหลือประชาชน ซึ่งมาตรการ ที่หลายหลายคนให้ความสนใจกันมากนั้นก็คือ เราชนะนั้นเอง

เมื่อไม่นานมานี้ทางด้านของ น.ส.กุลยา ตันติเตมิท เปิดเผยว่าคว ามคืบหน้าการคัดกรองคุณสมบัติสำหรับประชาชน กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ ระหว่างวันที่ 15 – 21 ก.พ. 2564

ซึ่งประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถตรว จสอบสถานะการคัดกรองคุณสมบัติได ทางเว็บไซต์ได้ตั้งแต่วั นนี้เป็นต้ นไปโดยจะได้รับวงเงินสิทธิ์ครั้งแรก จำนวน 4,000 บาท

ในวันที่ 5 มี.ค. 2564 และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ดังกล่าวผ่า นบัตรประจำตัวประชาชนแบบ อเนกประสงค์ Smart Card ผ่านผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ


จะสามารถทราบผ ลการคัดกรองคุณสมบัติได้ในวันที่ 11 มี.ค. 2564 และจะมีการโอนวงเงินสิท ธิ์ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสม บัติ ในวันที่ 12 มี.ค. 2564 เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องในฐานข้อมูลขอ งผู้ขอสละสิ ทธิ์ดังกล่าว

ซึ่งประชาชนต่างเสนอความคิดเห็นว่า หากมีเราชนะรอบ 2 อยากให้โอนจ่ายทีเดียวเลย 7,000 ไม่ต้องรอจ่ายเป็นอาทิตย์ ซึ่งคงต้องรอติดตามกันว่าจะเป็นอย่างไร หากมีเราชนะรอบ 2